ЗВІТ ПРО РОБОТУ ФІЛІАЛУ «ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОДОМОРУ» НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ ЗА 2021 РР.

 І. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 З метою виконання річного плану, зокрема підготовки електронного каталогу «Архів злочину», написання фахових публікацій та тез конференцій, аналітичних довідок, інтерв’ю здійснено архівну евристику та аналітичне опрацювання архівних джерел. Опрацьовано 610 архівних справ; виявлено, сфотографовано – 750 документів (Н. Андрусишин, Д. Байкєніч, М. Бачинська, А. Іванець, Н. Лапчинська, С. Маркова, О. Мовчан, Р. Молдавський, І. Петренко, Н. Петрова, Р. Подкур, Н. Романець, Р. Теслюк,  С. Старовойт, І. Шугальова).

Здійснено опис 400 документів про Голодомор,  масовий штучний голод 1921–1923 рр.,  масовий штучний голод 1946–1947 рр. з фондів:

 • Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України: Д. Байкєніч (48), С. Старовойт (95), А. Іванець (6), І. Шугальова (6);
 • Центрального державного архіву громадських об’єднань України: Д. Байкєніч (9), А. Іванець (6), І. Петренко (20);
 • Галузевого державного архіву СБ України: А. Іванець (10), Н. Лапчинська (14);
 • Державного архіву Вінницької області: Р. Подкур (25);
 • Державний архів Полтавської області: Д. Байкєніч (4);
 • Державний архів Донецької області: Д. Байкєніч (5);
 • Державного архіву Запорізької області: І. Шугальова (15), Р. Молдавський (15);
 • Державний архів Чернігівської області: О. Мовчан (52), Д. Білий (8), А. Іванець (10), Н. Лапчинська (10), І. Шугальова (10), А. Козицький (10), Петрова (10);
 • Державний архів Кіровоградської області: Н. Лапчинська (4);
 • Державний архів Харківської області Н. Лапчинська (4).

Здійснено редагування каталогу електронних копій архівних документів: І. Шугальова, Р. Теслюк, М. Бачинська, Н. Андрусишин.

ІІ. УЧАСТЬ У ЕКСПОЗИЦІЙНІЙ РОБОТІ МУЗЕЮ

Взято участь у робочій групі з підготовки змісту постійної експозиції музею, що буде розміщена в будівлі ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду (за темами і розділами: GA.- чи можна вмерти в Україні від голоду?; GB- Чому це сталося?; GB.3. Руйнування структури села; GC.- Як це було організовано?; GD.- Чому ми вижили?; GE.-Чому ми про це (не)знаємо?; GF- Пам`ятати, щоб бути; GG.1- Архів злочину.

Збір та опрацювання матеріалів в рамках робочої групи з підготовки змісту та сценарію експозиції 2-ї черги Музею Голодомору-геноциду. Робота над темою GE «Чому ми про це (не)знаємо», підтемою: GE.1. «Приховування правди: заперечення приховування і фальсифікація інформації про Голодомор, розділами: GE.1.1. – Совєцька пропаганда, GE.1.2. – Фальсифікація статистично-демографічної інформації, GE.1.3. – Судові переслідування за розмови і пам’ять про Голодомор) (І. Петренко). Підбір відеофрагментів та ілюстрацій для експозиції GA.1.2. «Україна – житниця» (відеофрагментів – 12, ілюстрацій – 142), для експозиції GA.2.1. Масові поховання – 365 світлин пам’ятних знаків на вшанування жертв Голодомору в Україні по всіх областях України (Д. Білий). Розроблено пропозиції до тематичної структури експозиції стосовно візуального відображення чисельності втрат населення внаслідок Голодомору-геноциду (Розділ: Чи можливо померти від голоду в Україні? Тема: GA. 2. Це стало реальністю. Підтема: GA.2.2. Демографічні втрати (Теслюк Р.Т., Андрусишин Н.І., Бачинська М.В.). Підготовлено матеріали до тематичної структури експозиції нової черги Музею за підтемами 1.1. Чорнозем. 1.2. Україна-житниця. Проаналізовано та візуалізовано обсяг та структуру експорт зернових з України за 1909-1911 роки та 2015-2017 рр. (Андрусишин Н.). Визначено головні культури посіву в відповідних природних зонах УСРР та родючість різного типу ґрунтів, зокрема у тих селах з високим рівнем смертності внаслідок Голодомору-геноциду, на території яких було відібрано ґрунт для бетонної стіни нової черги Музею (Теслюк Р.Т., Бачинська М.В.). Надано консультацію стосовно клімату України та погодних умов у 1921-1923 рр., 1932-1933, 1946-1947 рр. (Теслюк Р.).

Для експозиційно-виставкового відділу в ГДА СБ України знайдено, скопійовано 10 документів, 2 світлини історика М. Яворського (архівна кримінальна справа № 59 881 ФП) (А. Іванець); підготовлено 8 історичних довідок за матеріалами ЦДАВО України (ф. 264) про функціонування дитячих будинків і місць масового поховання, передано 8 документів (І. Шугальова); фотокопіювання 3 документів з трьох архівних справ ЦДАГО України; наукове редагування брошури «Масовий штучний голод 1921–1923 рр. в Україні» (А. Іванець, Н. Лапчинська); надання 13 електронних копій документів (для Л. Артеменко) з фондів  ЦДАГО України, Державних архівів Вінницької та Харківської областей (Н. Лапчинська, І. Шугальова, Д. Байкєніч); для експозиції музею зроблено фотокопію архівних справ Державного архіву Миколаївської області та оцифрування преси в ОННБ (Ф. Р. 5859, оп. 2, спр. 6392; Фонд Р. 5859, оп. 2, спр. 6398; скановано 151 арк., проведено оцифрування преси за темою процесу українізації Одеси у 1923 році у відділі періодики Одеської національної наукової бібліотеки (Н. Петрова). Пошук матеріалів в центральних державних архівах (ЦДАВО України та ЦДАГО України) за тематикою: Особові кримінальні справи засуджених під час Голодомору. Пошук історичних матеріалів і фотографій з будівництва залізничного моста через Сіверський Донець у 1932–1933 рр. Знайдено та передано понад 30 одиниць світлин та історичну довідку. Комплектування фондів Музею предметами музейного значення 105 одиниць (Д. Байкєніч), 4 одиниці (А. Іванець), 2 одиниці (Н. Лапчинська). Надання консультативної допомоги (вичитування стежок) (С. Маркова). Корегування текстів музейних етикеток (С. Маркова, І. Петренко, Д. Білий, І. Шугальова, О. Мовчан).

 

ІІІ. СТАТИСТИЧНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 1. Опрацьовано статистичну інформацію, виявлену в фондах державних архівів Вінницької, Запорізької, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей та ЦДАВО України і ЦДАГО України та ін., книги актових записів народжень за 1924–1933 рр. та матеріалів поточної статистики та переписів 1926 і 1937 рр. з метою дослідження дитячої смертності внаслідок Голодомору-геноциду, підготовки та написання наукової статті (В. Сергійчук).
 2. Опрацьовано наявні дані з Державного архіву Харківської області про міграційний рух населення області за 1932-1933 рр. (фонд Р-5231). Проаналізовано природний та механічний рух населення Глухівської округи у доголодоморний період (1924–1932 рр.). та особливості демографічного розвитку м. Шостки в 1924–1936 рр. Вивчено наявність первинної демографічної інформації, зокрема, колекції актів цивільного стану (фонд P-5069 Державного архіву Житомирської області) за 1927–1936 рр. та. та даних з інших описів, що містять демографічну інформацію за 1927–1936 рр. і визначено перелік потенційних районів та міст для подальшого детального демографічного аналізу. Сформовано статево-вікову структуру смертності населення Таращанського району в 1927 –1936 рр. за місяцями з урахуванням чисельності померлих у сільрадах, в яких відсутні акти запису про смерть у 1927–1931 та 1934–1936 рр. Підготовлено дані про чисельність населення Таращанського району в розрізі міської та сільських рад (за матеріалами збірника «Населені місця Білоцерківщини», 1926). Методом повздовжнього аналізу визначено коефіцієнти зміни чисельності населення УСРР у міжпереписні періоди (1897–1926 і 1926–1939 рр.) (Р. Теслюк, Н. Андрусишин, М. Бачинська). Підготовлено аналітичну довідку.
 3. Опрацьовано статистичну інформацію з офіційних статистичних збірників про експорт зернових з СРСР/УСРР у 1930–1933 рр. та основних світових імпортерів радянського збіжжя (С. Маркова, Д. Байкєніч, І. Петренко). Підготовлено аналітичну довідку.

 

 1. IV. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Організовано та проведено Інститутом (програми конференції додаються):

 1. Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Масовий штучний голод в Україні 1921–1923 рр.» (30 вересня 2021 р.)(Всі працівники Інституту).

 

 1. V Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду» (25 листопада 2021 р.)(Всі працівники Інституту).

Інститут виступив співорганізатором у проведенні міжнародних, всеукраїнських конференцій та інших заходів:

 1. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми історичної освіти» (м. Херсон. 18 березня 2021 р.).
 2. 2. Міжнародної наукової онлайн-конференції «Перший голодомор українського народу 1921–1923 років, організований російським комуністичним режимом. До 100-річчя вшанування пам’яті жертв трагедії» (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, м. Київ. 27 травня 2021 р.).
 3. Міжнародної науково-практичної конференції «Україна: історія, культура, ідентичність», присвяченої 30-й річниці незалежності України. м. Одеса (19–20 серпня 2021 р.).
 4. Міжнародного форуму «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» до 100-х роковин масового штучного голоду 1921–1923 рр. та 75-х роковин масового штучного голоду 1946–1947 рр. та пам’яті жертв Голодомору-геноциду українців 1932–1933 рр. (07 вересня 2021 р.).
 5. Міжнародної конференції НУНО «Голодомор та голоди ХХ ст. в Україні: Україна пам’ятає – світ визнає!» (Університет Григорія Сковороди, м. Переяслав) (18 жовтня 2021 р.).
 6. Всеукраїнська наукова конференція «Пам’ятаємо. Вшановуємо. Досліджуємо» (до роковин штучних голодів, Голодомору). (м. Черкаси) (28 жовтня 2021 р.).
 7. Всеукраїнська відкрита науково-практична конференція «Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні» (м. Київ, 17 грудня 2021 р.).
 8. Онлайн-конференції «Спогади дорогою додому» (пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, м. Одеса. 15 травня 2021 р.).

Участь працівників Інституту у наукових заходах:

 1. Науковому вебінарі «Крим у координатах історії» з темою: «Кримське питання у політиці УНР періодів УЦР і Директорії: деякі уроки для сучасної України» на (21.05.21), (в рамках Кримської платформи. URL: https://www.youtube.com/watch) (А. Іванець, 21 травня 2021 р.)
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми історичної освіти» (м. Херсон. 18 березня 2021 р.) (Петренко І.Є.)
 3. Міжнародній науковій онлайн-конференції «Перший голодомор українського народу 1921–1923 років, організований російським комуністичним режимом. До 100-річчя вшанування пам’яті жертв трагедії» (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, м. Київ. 27 травня 2021 р.) (Батирєва І., Іванець А., Петренко І., Маркова С., Марочко В.)
 4. Міжнародній українсько-ірландській онлайн-дискусії про Голодомор «Holodomor Famine Discussion – Ógra Fianna Fáil and European Youth Ukraine» (А. Козицький, 28 травня 2021 р.).
 5. Всеукраїнських наукових читаннях з міжнародною участю «Свою Україну любіть!», присвячених 90-літтю з дня народження академіка П. Кононенка (Л. Шеремета, 1 червня 2021 р.).
 6. Засіданні вітальні «Зустріч» Національної історичної бібліотеки України до Дня кримськотатарського прапора (А. Іванець, 21 червеня 2021 р.).
 7. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правова наука і державотворення в Україні у світлі сучасних глобалізаційних викликів: історія, теорія, практика» (Д. Білий, м. Маріуполь–Кривий Ріг, 11 червня 2021 р.).
 8. Науковій конференції «Організація українських націоналістів та Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи» (до 130-річчя від дня народження Євгена Коновальця)». (Д. Білий, С. Маркова, м. Львів. 13 жовтня 2021 р.).
 9. Науково-практичній конференції «Історія Степової України: стратегії дослідження та репрезентації» (Р. Молдавський, І. Шугальова, м. Запоріжжя, 15 жовтня 2021 р.).
 10. Міжнародному науково-практичному семінарі «Lost in Transition? Складнощі переходу?» Зміцнення громадянського суспільства у Східній Європі) (Д. Білий, м. Київ, 19–21 червеня 2021 р.).
 11. Онлайн конференції, присвяченій Міжнародному Дню науки. (м. Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка) (І. Шугальова, 4 жовтня 2021 р.).
 12. Вебінарі Світового Конгресу Українців (СКУ) «Голодомор і нація: впливи через покоління» до Дня пам’яті жертв Голодомору (І. Петренко, 18 листопада 2021 р.).
 13. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Олександр Завальнюк – особистість, талановитий учений-історик, визначний педагог і менеджер вищої освіти», присвяченої 70-річчю від дня народження академіка, доктора історичних наук, професора О. М. Завальнюка (С. Маркова, м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2021 р.).
 14. Краєзнавчій онлайн-конференції учнівської молоді Київщини, проведеній КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (Н. Лапчинська, 26 листопада 2021 р.).
 15. Міжнародній конференції НУНО «Голодомор та голоди ХХ ст. в Україні: Україна пам’ятає – світ визнає!» (Д. Білий доповідь «Голодомор-геноцид українців Кубані 1932-1933 рр.», Н. Петрова доповідь «Спогади свідків Голодомору на Одещині як джерело дослідження злочинів тоталітарного режиму проти українців», В. Марочко доповідь «Жертви Голодомору : статистично-демографічний мартиролог», Р. Теслюк, Н. Андрусишин, М. Бачинська доповідь «Теоретико-методичні підходи до розрахунку демографічних втрат внаслідок Голодомору-геноциду 1932-1933 років», Д. Байкєніч доповідь «Кішинська районна газета «За соціялістичне село», як джерело з історії Голодомору на півдні Полтавщини», Н. Лапчинська «Спроба узагальнення причин, передумов, наслідків Голодомору-геноциду в книзі «33 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид» 2018 р.», С. Маркова, І. Шугальова доповідь «Проєкти «Світлого майбутнього» і «Щасливого дитинства» від комуністичних творців Голодомору: за матеріалами монографії С.Маркової, І. Шугальової «Коли той світанок настане», О. Мовчан «Продовольча політика більшовиків в Україні 1917-1923 рр.: історіографія проблеми», Р. Молдавський доповідь «Опір українців хлібозаготівлям в роки Голодомору 1932- 1933 РР. (на прикладі “Чубарівської справи”)», Р. Подкур доповідь «Типологія настроїв населення УСРР в умовах голоду – геноциду 1932-1933 рр.» (Мюнхен-Переяслав, 18 жовтня 2021 р.).
 16. Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум» (Р.Теслюк, доповідь «Проблеми джерельної бази досліджень демографічних втрат внаслідок Голодомору-геноциду в 1932–1933 роках», Н. Андрусишин, доповідь «Демографічні трансформації в Україні 1897–1937 рр. в контексті оцінювання жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.», Львів, МАУП, 04 червня 2021 р.).

 

 1. V. ВИДАННЯ, ФАХОВІ ПУБЛІКАЦІЇ, СТАТТІ

Археографічні видання:

 1. «Чорні дошки» України. Чернігівська область / Збірник документів і матеріалів. Київ : Видавництво Марка Мельника (ФОП Мельник М. Ю.), 2021. 944 с.

 

Монографії:

 1. Маркова С., Шугальова І. Коли той світанок настане? Проєкти «світлого майбутнього» і «щасливого дитинства» від комуністичних творців Голодомору. Монографія. Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2021. 156 с.
 2. Українська державність: історико-правничі нариси / за заг. ред. В. А. Смолія. Київ: Юридичне видавництво «Право України», Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса, 2021. 976 с. Співавтор колективного нарису «Боротьба за українську державність у період Української СРР/РСР (1919–1991 рр.)». С. 520–575. (Валерій Смолій, Гульнара Бекірова, Ігор Якубовський, Ніна Лапчинська, Анатолій Подольський).

Авторські збірники:

 1. Козицький А. Дослідження Голодомору та геноцидні студії. Львів: «Апріорі», 2021. 244 с.

Навчально-методичні видання:

 1. Голодомор 1932–1933 років – геноцид української нації». Посібник для вчителів / Авторський колектив: Д. Білий, В. Василенко, А. Козицький, Н. Лапчинська, К. Лук’янець, С. Маркова, В. Марочка, О. Мовчан, Н. Романець, Р. Подкур, В. Сергійчук, С. Старовойт, О. Стасюк, І. Шугальова. Київ, 2021. 336 с.

Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях (категорія А, Б)

 1. Костів М, Петренко І. Настрої працівників залізниць Чернігівщини в 1932–1933 рр. у контексті історії Голодомору-геноциду.  Сіверянський літопис: наук. журн. 2021. № 5 (161). С. 81-87 (категорія Б).
 2. Білий Д., Петренко І. Підготовлено та опубліковано наукову статтю Ukrainians disappear on Kuban? Famine (Holodomor)-genocide on the Northern Caucasus (Kuban) during 1932-1933-s. Схід. 2021. Том 2 (2). С. 37–41 (категорія Б).
 3. Шугальова І. М. Повсякденне життя українців у роки масового штучного голоду 1921–1923 рр. За наративними джерелами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Ф-т історії та міжнародних відносин; [Редкол.: Ю. В. Данилець (головний редактор) та ін.]. Ужгород:Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. Вип. 2 (45). С.30-38. (категорія Б).
 4. Байкєніч Д. Масовий штучний голод 1921–1923 років та питання експорту українського збіжжя. Український селянин. 2021. Вип. 25. С. 87–93 (категорія Б).
 5. Байкєніч Д. Масовий штучний голод 1921–1923 рр. у Донецькій губернії. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021. Вип. 9. С. 91–104 (категорія Б).
 6. Іванець А., Петренко І. Київ в роки Голодомору-геноциду (1932–1933). Український селянин. 2021. Вип. 25. С. 94–101 (категорія Б).
 7. Іванець А., Петренко І. Досвід виживання родини громадсько-політичного діяча і кооператора Петра Близнюка в умовах масового штучного голоду 1921–1923 рр. в УСРР. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Т. 32: До 30-річчя проголошення державної незалежності України. С.177–191 (категорія Б).
 8. Маркова С., Шеремета Л. Український селянин-хлібодар: історико-етимологічний дискурс. Український селянин. 2021. Вип. 25. С. 115–121 (категорія Б).
 9. Маркова С., Шугальова І. Епідемічна ситуація в Україні в першій чверті ХХ ст.: поширення епідемій, пікові періоди, наслідки. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Т. 32. С. 164–177 (категорія Б).
 10. Маркова С., Стасюк О. Масовий штучний голод 1921–1923 рр.: суспільно-економічні наслідки легітимації комуністичного режиму в Україні. Українознавство. 2021. №3(80). С.114–129. http://journal.ndiu.org.ua/article/view/239820 (категорія Б).
 11. Маркова С., Лапчинська Н. Совєцькі дисонанси конотацій та денотацій на початку 1920-х рр. в Україні: соціоісторичний дискурс за матеріалами V конференції КП(б)У. Український селянин. 2021. Вип. 25. С. 115–121 (категорія Б).
 12. Шугальова І. Допомога іноземних благодійних організацій у справі налагодження харчування дітей у роки штучного масового голоду 1921–1923 рр. Старожитності Лукомор’я, (5). https://doi.org/10.33782/2708-4116.2021.5.112 (категорія Б).
 13. Шугальова І. Дитячі будинки Запорізької губернії в роки масового штучного голоду (1921–1923). Українознавство. 2021. №3 (80). С.130–141. http://journal.ndiu.org.ua/article/view/239820 (категорія Б).
 14. Теслюк Р., Андрусишин Н., Бачинська М.В. Теоретико-методичні проблеми дослідження демографічних втрат внаслідок Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Випуск 59. С. 197-210 (категорія Б).

 

VІ. ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Наукові статті співробітників, опубліковані в збірниках матеріалів конференцій, проведених Інститутом

Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 листопада 2020 р.). Житомир «Полісся», 2021. 208 с.:

 1. Байкєніч Д. Поширення інформації про Голодомор-геноцид: географічна візуалізація. С. 12–14.
 2. Білий Д. Голодомор і русифікація українців Кубані в 1932–1933 рр. С. 17–23.
 3. Іванець А. Випуск у 1923 р. поштово-благодійних марок УСРР «Допомога голодуючим» як додаткове свідчення пригнобленого становища України в комуністичній тоталітарній імперії. С. 53–68.
 4. Маркова С., Лапчинська Н. Використання комуністичним режимом школярів (піонерів) у злочинних хлібозаготівельних кампаніях під час Голодомору 1932–1933 рр. С. 95–98.
 5. Марочко В. Австрійський інженер А. Вінербергер – фотограф Голодомору. С. 99–102.
 6. Мовчан О. Стратегії виживання українських селян в умовах Голодомору-геноциду 1932–1933 р. С. 111–120.
 7. Петренко І. Боротьба комуністичного тоталітарного режиму в 1980-ті рр. проти намагань української діаспори поширити правду про Голодомор 1932-1933 рр. С. 126–132.
 8. Петрова Н. Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. як чинник деформації традиційної культури українців. С. 132–138.
 9. Романець Н. Санітарно-епідеміологічна ситуація на Дніпропетровщині в умовах Голодомору 1932–1933 рр. С. 146–152.
 10. Сергійчук В. Втрати вікових груп українського населення під час Голодомору-геноциду в 1933 р. С. 152–168.
 11. Старовойт С. Радянська регіональна преса і пропаганда: журналістський дискурс. С. 170–175.
 12. Теслюк Р. Складові демографічних втрат внаслідок Голодомору-геноциду та його вплив на демографічну стійкість регіону. С. 184–187.
 13. Шеремета Л. Морально-психологічні наслідки Голодомору-геноциду. С. 196–200.
 14. Шугальова І., Молдавський Р. «…Будемо жити задля дітей»: концепції дитиноцентризму дитячих будинків української еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. С. 200–204.

«Масовий штучний голод 1921–1923 рр. (до сотих роковин): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2021 р.). Вишгород:ПП Сергійчук М. І., 2021. 136 с.:

 

 1. Байкєніч Д. Масовий штучний голод 1921–1923 рр. на Донеччині. С. 11–15.
 2. Козицький А. «Це не жах, а статистика…»: Й. Сталін і голод 1921–1923 рр. С. 39–44.
 3. Маркова С. Байкєніч Д. Початок масового штучного голоду 1921–1923 рр. в Україні: суспільно-економічні причини. С. 45–56.
 4. Маркова С. Лапчинська Н. Совєцькі дисонанси конотацій та денотацій на початку 1920-х рр. в Україні: пролонговані наслідки. С. 57–68.
 5. Мовчан О. Кампанії з вилучення церковних цінностей 1922 р. в Україні: історіографія проблеми. С. 69–83.
 6. Молдавський Р. Прояви девіантної поведінки у роки масового штучного голоду 1921–1923 рр. С. 84–88.
 7. Подкур Р. Діяльність органів ВУЧК–ГПУ УСРР в умовах голоду 1921–1923 рр. С. 89–99.
 8. Шеремета Л. Зміна етимології слова «куркуль» у 1920–1930-х рр. С. 109–112.
 9. Шугальова І. Руйнація традиційних та моральних цінностей українців у роки масового штучного голоду 1921–1923 рр. С. 120–123.

Наукові статті співробітників Інституту, опубліковані в збірниках матеріалів конференцій, проведених іншими науковими інституціями, зокрема й спільно з Інститутом:

 1. Лапчинська Н. Штучний масовий голод 1921-1923 рр. в Україні. Поділля в добу непу (1921–1928): зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-історико-краєзнавчої конференції (м. Хмельницький, 22 грудня 2020). Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2021. С. 50–56.
 2. Маркова С. Суспільно-економічні руйнації в українському соціумі в 1921–1928 рр. Поділля в добу непу (1921–1928): зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-історико-краєзнавчої конференції (м. Хмельницький, 22 грудня 2020). Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2021. С. 56–63.
 3. Старовойт С. «Чорні дошки» як репресивний елемент Голодомору-геноциду. Поділля в добу непу (1921–1928): зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-історико-краєзнавчої конференції (м. Хмельницький, 22 грудня 2020). Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2021. С.210-214.
 4. Шеремета Л. Вітальна травма жертв Голодомору-геноциду: історико-лінгвістичний аспект «нетрадиційного харчування» українців. Поділля в добу непу (1921–1928): зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-історико-краєзнавчої конференції (м. Хмельницький, 22 грудня 2020). Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2021. С. 227–229.
 5. Шугальова І. Заклади соціального виховання радянської України в роки НЕПу. Поділля в добу непу (1921-1928): зб. Матеріалів ІІ Всеукраїнської іст.-краєзнавчої конференції. Хмельницький: ФОП Мельник А., 2021. С. 139–142.
 6. Іванець А. «До питання про політико-правовий статус Криму у візіях кримськотатарських, українських, російських та більшовицьких суспільно-політичних сил у 1917–1920 рр. Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип. ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського. Київ: Пріоритет, 2020. С. 642–670.
 7. Маркова С. Держава і громадянське суспільство: історико-політологічний дискурс для викладачів та вчителів громадянської освіти. Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні. Матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції. Київ, 2021. С.49–52.
 8. Теслюк Р.Проблеми джерельної бази досліджень демографічних втрат внаслідок Голодомору-геноциду в 1932–1933 роках.  Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 04 червня 2021 р. Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. С.163–167.
 9. Маркова С.Карально-репресивна діяльність ЧК на Поділлі і економвідділ Подільської  губернської ЧК (1921–1922 рр.). Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М. 2021. Вип. 34.

10. Романець Н. Голод під грифом “таємно”: приховування правди про Голодомор сталінським режимом у 1933 р. Історичний калейдоскоп. 2021.№4. С. 28-33.

 

VIІ. РЕЦЕНЗІЇ ТА АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Рецензії:

 1. Марочко  В. Рецензія рукопису брошури А. Л. Зінченка «Голодомор 1932–1933 рр.: питання до кожного». Київ, 2021. 102 с. (вересень).

Аналітичні матеріали:

 1. Романець Н. Історичні довідки для спільного з всеукраїнським медіа «Радіо Свобода» проєкту «Розкуркулення: як сталінський режим нищив українське вільне селянство».
 2. Маркова С., Петренко І., Байкєніч Д. Аналітична довідка про експорт зернових з СРСР/УСРР у 1930–1933 рр. та основних світових імпортерів радянського збіжжя для виступів, інтерв’ю (липень).

 

VIІІ. ІНТЕРВ’Ю. ПРЕЗЕНТАЦІЇ.

 • Білий Д. Інтерв’ю для «АрміяInform», видання Міністерства оборони; «Радіо Україна», «Голос Донбасу», IV телеканал (м. Київ) «Українські історичні пісні» (фольклор періоду Голодомору), вебсайт «Своі.City» про Голодомор на Донбасі, телеканал ТНТ (Туреччина) «Голодомор-геноцид» URL; 24 ТВ канал:  «Козацькі землі, а не територія Росії: розвінчання міфів про Донбас».
 • Маркова С. Інтерв’ю для «АрміяInform», видання Міністерства оборони: «Найважливішим видом соціальної пам’яті є пам’ять нації про своє минуле»; для агенства УКРІНФОРМ про роботу Інституту; Українського радіо про важливість вивчення теми Голодомору; радіо «Культура» – про психологічні аспекти розповіді дітям про Голодомор-геноцид; для каналу TV 7+; UА – про навчальний посібник для вчителів; тематичне інтерв’ю для програми телеканалу 1+1.
 • Сергійчук В. Інтерв’ю для відеоблогу м. Астана (Казахстан) про Голодомор-геноцид.
 • Глузман С. Інтерв’ю для щоденної онлайн-газети DSNEWS «Семен Глузман про Голодомор: Сталін боявся Україну і, ймовірно, у нього були на те підстави» (27 листопада 2021 р.); Гість прямого ефіру з Блаженнійшим Святославом «Згадуємо жертв системи»(http://news.ugcc.ua/announces/zgaduiemo_zhertv_sistemi_v%D1%96d_golodomoru_do_nebesnoi_sotn%D1%96__tema_pryamogo_ef%D1%96ru_z_blazhenn%D1%96shim_svyatoslavomhtml) (17 листопада).
 • Романець Н. «Радіо Свобода»» про збірник документів «Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. у Дніпропетровській області: масштаби, наслідки», на основі якого була підготовлена стаття Ю. Рацибарської «Було важливим «залюднити» статистику». В Україні видали унікальну книгу про масштаби та наслідки Голодомору» 8 травня 2021р.
 • Іванець А. Інтерв’ю у Мустафи Джемілєва для публікації в газеті «Кримська світлиця» та вебсайті «Голос Криму» на тему: «Родина Мустафи Джемілєва під час Голодомору допомагала українцю врятуватися від голодної смерті»; Українському радіо про події в Криму на початку ХХ ст.; у ранковому ефірі радіо «Культура» у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (18.05.21) зокрема про масовий штучний голод 1921–1923 рр.; журналістці парламентської газети «Голос України» С. Чорній для написання статті про масовий штучний голод 1921–1923 рр.; АТR про книгу Ш. Алядіна на тему репресій комуністичного тоталітарного режиму проти кримськотатарського народу; інші коментарі та виступи на телеканалах ЧТРК, «Інтер», «Суспільне. Крим», АТР, «Live», радіоканалах «Громадське радіо», радіо «НВ», «Крим. Реалії».
 • Марочко В. Олівер Калла (Німеччина) про причини Голодомору та міжнародне визнання Голодомору геноцидом; газеті «Факты» на тему «Масовий організований голод 1921–1923 рр.» (до 100-ліття трагедії). 08.06.2021 р.
 • Петрова Н. Інтерв’ю телеканалу «Суспільний. Одеса» про початку масового штучного голоду 1921–1923 рр. та фундаментальне бібліографічне дослідження голодоморів в Україні; участь в прямому ефірі 7 каналу «День пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій»; телеканалу «Репортер».
 • Петренко І. участь у програмі «гістарычных дэбатаў INTERMARIUM на незалежным беларускім спадарожнікавым тэлеканале «Белсат», дискусія-інтерв’ю.
 • Козицький А. Інтерв’ю українському порталу «Локальна історія» на тему Голодомору-геноцид. Відеоінтерв’ю та текст опубліковано 07.12.2021 р.
 • Шугальова І., Молдавський Р. Інтерв’ю для «Суспільне. Новини» про історію журналіста Ґарета Джонса та «Радіо Свобода» про листи з Донбасу іноземного інженера про побачене під час Голодомору.
 • Теслюк Р., Козицький А., Глузман С. участь у прес-конференції «Голодомор-геноцид українців 1932–1933 рр. та масові штучні голоди 1921–1923 рр., 1946–1947 рр.: методики та висновки комплексних судових експертиз» (Київ, Укрінформ).
 • Петренко І., Романець Н., Іванець А., Шугальова І., Лапчинська Н. до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.: режисерові-документалісту Гемлок-деталі (документальний фільм про Голодомор-геноцид в Україні), аґенству Укрінформ, телеканалу «1+1», виданню «АрміяInfo», ««Радіо «Культура», «5 канал», «Перший юа», «Голос України», телеканалу TV 7+, Українського радіо, «ТРК «Київ», «24 каналу» та веб сайту 0564 (м. Дніпро), газеті «День», телекомпанії «Суспільне телебачення», радіо «Марія», телеканалу UA Суспільне Крим, ТРК «Перший Західний», 4-му телеканалу.
 • Романець Н. Інтерв’ю для ua – Першого криворізького каналу до Дня пам’яті
  жертв Голодомору 1932–1933 рр.: «Голодомор – засіб придушення спротиву,
  – доктор історичних наук Наталя Романець» (27 листопада 2021 р.); для Depo.Київ до Дня пам’яті жертв Голодомору1932–1933 рр.: «Чайна ложечка молока на дитину та листи Сталіну: Як українців змусили
  виживати в часи Голодомору» (25 листопада 2021 р.); на «Суспільне мовлення: Кривий Ріг» до Дня пам’яті жертв
  Голодомору 1932–1933 рр. (26 листопада 2021 р.).
 • Виступи В. Василенка, С. Глузмана, В. Сергійчука, В. Марочка, Р. Теслюка в інформаційному агентстві«Українські Новини» (09.12.2021) на прес-конференції «Голодомор-геноцид 1932–1933 рр.: висновки історико-правових та криміналістичних досліджень щодо встановлення чисельності жертв».
 • Презентації навчального посібника «Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид української нації»; «Чорні дошки» України. Чернігівська область / Збірник документів і матеріалів; монографії «Коли той світанок настане» (С. Маркова, В. Марочко, Н. Петрова, І. Шугальова, Н. Романець, Н. Лапчинська) (м. Київ. 23 листопада 2021 р.).

 • Презентація збірника документів і матеріалів «Чорні дошки» України. Чернігівська область» в Чернігівській ОДА (Д. Байкєніч, м. Чернігів. 25 листопада 2021 р.)

 

 • Теслюк Р. Доповідь на прес-конференції «Голодомор-геноцид українців 1932–1933 рр. та масові штучні голоди 1921–1923 рр., 1946–1947 рр.: методики та висновки комплексних судових експертиз» (Київ, Укрінформ, 02 листопада 2021 р.).
 • Теслюк Р. Доповідь на прес-конференції «Голодомор-геноцид 1932–1933 рр.: висновки історико-правових та криміналістичних досліджень щодо встановлення чисельності жертв» (Київ, інформаційне агентство «Українські новини», 09 грудня 2021 р.).

 

ІХ. ІНФОРМАЦІЙНА; ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 • Д. Білим, В. Василенком, А. Козицьким, І. Шугальовою підготовлено й прочитано лекції з тематики Голодомору-геноциду для слухачів Всеукраїнської літньої історичної онлайн-школи (21–24 червня 2021 р.).

 

 • А. Іванцем проведено лекцію у Національній бібліотеці України для дітей про історію Криму, у тому числі про масовий штучний голод 1921–1923 рр. (17 травня 2021 р.); взято участь в презентації Віртуального музею російської окупації, створеного органами влади та громадськими організаціями (19 жовтня 2021 р.).
 • Д. Білим проведено лекції про Голодомор-геноцид для учнів шкіл Сєвєродонецька та Київського ліцею №171 «Лідер». (Листопад 2021 р.).
 • Проведено презентації наукової літератури та видань Музею та філіалу «Інститут дослідження Голодомору» Національного музею Голодомору-геноциду в рамках освітньо-патріотичного проєкту «Боротьба за свідомість» у містах Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Мелітополь, Бердянськ, Запоріжжя, Вінниця, Хмельницький, Житомир, та в с. Базар Народицького району Житомирської області (всі працівники Інституту):
 • Поліський національний університет;
 • Житомирська центральна міська бібліотека;
 • Бібліотека Державного Університету «Житомирська політехніка»;
 • Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича;
 • Херсонська універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара;
 • Бібліотека Херсонського державного університету;
 • Бібліотека Херсонського державного аграрного університету;
 • Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва;
 • Бібліотека Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського;
 • Бібліотека Чорноморського національного університету;
 • Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека;
 • Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету;
 • Вінницька центральна міська бібліотека ім. І.В. Бевза;
 • Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва;
 • Вінницька академія безперервної освіти;
 • Бібліотека Вінницького національного технічного університету;
 • Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека;
 • Тернопільська міська центральна бібліотека;
 • Бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка;
 • Бібліотека Тернопільського національного технічного університет ім. Івана Пулюя;
 • Бібліотека Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека;
 • Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка;
 • Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система;
 • Наукова бібліотека ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника;
 • Запорізька обласна універсальна бібліотека;
 • Запорізька міська центральна бібліотека;
 • Наукова бібліотека Запорізького національного університету;
 • бібліотека Бердянського державного педагогічного університету;
 • Центральна бібліотека Централізованої бібліотечної системи м. Бердянськ;
 • Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету;
 • Центральна міська бібліотека м. Мелітополь;
 • Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету;
 • Бібліотека Одеського Національного університету ім. І. І. Мечникова;
 • Черкаська обласна адміністрація;
 • Базарська ЗОШ Народицького району Житомирської області.
 • Р. Теслюком проведено лекцію про Голодомор-геноцид для учнів Щирецького ліцею імені Героя України Богдана Ільківа (Львівська обл., смт Щирець, 14 грудня 2021 р.).
 • Оновлено програму «Голодомор1932–1933років як геноцид українського народу, 10–11 класи: програма з факультативного курсу для закладів загальної середньої освіти України» / авт.-укл.: О. Стасюк, С. Маркова, І. Шугальова, Н. Лапчинська, А. Іванець. Київ, 2021.

Х. МОДЕРУВАННЯ ВЕБ САЙТУ ТА СТОРІНОК ІНСТИТУТУ:

 1. Ведення сторінок Інституту в соціальних мережах Фейсбук і Твіттер (І. Петренко).
 2. Запуск та модерування веб сайту Інституту (С. Маркова, Н. Лапчинська, І. Шугальова).

 

ХІ. УЧАСТЬ У РОБОТІ ДОРАДЧИХ (КОНСУЛЬТАТИВНИХ) ОРГАНІВ:

 1. Організовано роботу Вченої ради Інституту (2020–2021 рр.)
 2. Участь у роботі Науково-методичної ради Музею (2020–2021 рр.)
 3. Участь у роботі Фондово-закупівельної комісії Музею (2020–2021 рр., щомісячно)
 4. Участь у роботі Національної комісії з реабілітації та Регіональної комісії з реабілітації в місті Києві (2020–2021 рр., щомісячно).

 

 

 

 

 

Директор філіалу «Інститут дослідження Голодомору»

Національного музею Голодомору-геноциду                               Світлана Маркова