Звіт Інститут дослідження Голодомору за 2020

 

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ

ІНСТИТУТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОДОМОРУ

за 2020 р.

 

з/п

Основні заходи Термін

виконання

Хто

 відповідає

 

Хто

контролює

 

 

Відмітка про вико-

нання

 

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

1 Розроблено та затверджено на засіданні Науково-методичної ради Музею науково-дослідну тему «Голодомор-геноцид: історико-правові, психологічні, культурні наслідки та комеморативні практики» березень Н. Лапчинська

Р. Подкур

С. Старовойт

 

директор виконано
2 Зареєстровано в УкрІНТЕІ наукову тему «Голодомор-геноцид: історико-правові, соціо-демографічні, психологічні, культурні наслідки та комеморативні практики» і заповнення реєстраційної картки НДДКР червень Н. Лапчинська

І. Якубовський

С. Старовойт

директор виконано

Робота в архівно-бібліотечних фондах

4 Здійснено евристику у відкритих джерелах відеозаписів свідчень людей, які пережили Голодомор, та документальних фільмів із тематики січень І. Якубовський директор  

виконано

5 Аналітично опрацьовано науково-довідковий апарат фонду українського вченого-демографа М. В. Птухи, що зберігається в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Для перегляду відібрано понад

30 архівних справ для створення електронних копій документів

січень – березень К. Лук’янець

 

директор виконано
6 Систематизовано та оцифровано в Київському апеляційному суді архівні паперові документи

у 330 томах архівної кримінальної справи № 475

(із них опрацьовано 303 томи; сформовано списки наявних дисків із електронними копіями матеріалів

і документів.

Здійснено копіювання дисків з аудіо- та відеозаписами й фільмами; зроблено 354 електронні копії паперових матеріалів, що зберігаються в конвертах 20 томів

березень С. Старовойт

Д. Байкєніч

К. Лук’янець

І. Якубовський

 

 

директор виконано
7 Створено тематичний рубрикатор матеріалів архівної кримінальної справи № 475 червень С. Старовойт

Д. Байкєніч

директор виконано
8 Укладено список публікацій із теми

«Штучний масовий голод 1921–1923 рр. в Україні»

жовтень О. Мовчан директор виконано
9 Здійснено архівну евристику та аналітичне опрацювання документів про Голодомор

у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України; фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України; Галузевого державного архіву СБУ

 

протягом року С. Старовойт

К. Лук’янець

Д. Байкєніч

В. Сергійчук

А. Іванець

директор виконано
10 Проведено евристичну роботу у державних архівах України:

Державний архів Чернігівської області

Державний архів Дніпропетровської області

Державний архів Київської області

Державний архів Полтавської області

Державний архів Вінницької області

Державний архів Житомирської області

 

протягом року

 

К. Лук’янець

Н. Романець

В. Сергійчук

Р. Теслюк

Д. Байкєніч

Р. Подкур

С. Старовойт

директор  

 

 

виконано

11 Здійснення археографічної обробки документів науково-документального збірника «Діяльність політвідділів МТС Вінницької області під час Голодомору» протягом року Р. Подкур директор робота продо-

вжується

12 Аналітичне опрацювання документів державних архівів Запорізької, Одеської, Хмельницької, Житомирської, Чернігівської та Кіровоградської областей з метою виявлення в них інформації про механізм здійснення геноциду в Україні в 1932–1933 рр. протягом року Н. Лапчинська

Л. Шеремета

С. Старовойт

К. Лук’янець

Т. Швидченко

О. Мовчан

Д. Білий

директор робота продо-

вжується

13 Формування бази архівних документів із питань Голодомору-геноциду протягом року С. Старовойт

О. Мовчан

Н. Лапчинська

Д. Байкєніч

К. Лук’янець

Т. Швидченко

директор  

робота продо-

вжується

14 Систематизація та оцифрування наявного комплексу архівних паперових документів протягом року С. Старовойт

Д. Байкєніч

К. Лук’янець

директор робота продо-

вжується

15 Створення бібліографічного каталога видань

із тематики Голодомору-геноциду

протягом року І. Якубовський

Н. Лапчинська

директор робота продо-

вжується

Статистично-демографічні дослідження

16 Організовано роботу групи з проведення експертного дослідження людських втрат української нації внаслідок Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. в УСРР січень – вересень Н. Лапчинська

С. Маркова

директор  

виконано

17 Підготовлено аналітичну довідку «Статистичні методи аналізу демографічних процесів», у якій проаналізовано основні методи побудови демографічних прогнозів, їхні особливості, переваги та недоліки квітень Н. Філімонова директор виконано
18 Підготовлено аналітичну записку «Дослідження демографічного відтворення населення УССР

у 1926–1939 рр.»

 

квітень  

Р. Теслюк

М. Бачинська

Н. Андрусишин

 

директор виконано
19 Укладено карту України зі змінами адміністративних меж районів (1926, 1932–1933, 1937 рр.) травень Р. Теслюк директор виконано
20 Підготовлено аналітичну записку «Апробація методики розрахунку демографічних втрат

від Голодомору-геноциду 1932– 933 рр.

(у кластерах із переважанням сільського населення)»

травень Р. Теслюк

М. Бачинська

Н. Андрусишин

директор виконано
21 1. Проаналізовано колекції актів цивільного стану

про народження і смерть у період 1927–1936 рр.

у трьох обласних архівах (Дніпропетровському, Миколаївському та Одеському).

2. Вибрано 3 райони та місто для детального аналізу природного руху населення на основі збережених записів актів цивільного стану:

·     для Дніпропетровської області – Юр’ївський район;

·     для Одеської області – Балтський район;

·     для Миколаївської області – Очаківський район

та м. Миколаїв.

3. Сформовано перелік справ, які містять потрібну демографічну інформацію про природний рух населення Юр’ївського району (Державний архів Дніпропетровської області. Ф. 6508. Оп. 21).

4. Проаналізовано повноту охоплення реєстрацією смертей та народжень сільських рад Юр’ївського району у 1927–1936 рр. Дані згруповано за роками

та подією (смерть, народження) і підготовлено

до коригування за відсутністю записів

червень Р. Теслюк

М. Бачинська

Н. Андрусишин

директор виконано
22 ·       Проаналізовано повноту охоплення реєстрацією смертей та народжень у сільських радах Павлоградського району та м. Павлоград Дніпропетровської області у 1927–1936 рр. та кількість відповідних записів. Дані згруповано за роками

·       та подією (смерть, народження) і підготовлено

·       до коригування за відсутністю записів. Сформовано список справ, потрібних для роботи в архіві: Державний архів Дніпропетровської області. Ф. 6508. Оп. 22 (м. Павлоград) і Оп. 23 (Павлоградський район)

червень  

М. Бачинська

 

директор виконано
23 Здійснено розрахунок демографічних втрат

від Голодомору-геноциду у 1932–1933 рр.

в Павлоградському районі Дніпропетровської області

липень Р. Теслюк,

М. Бачинська

Н. Андрусишин

 

директор виконано
24 Проаналізовано колекції актів громадянського стану

за 1926–1937 рр. (Державний архів Миколаївської області. Ф. Р. 5950)

серпень Р. Теслюк,

М. Бачинська

Н. Андрусишин

 

директор виконано
25 Проаналізовано колекції актів громадянського стану

за 1926–1937 рр. (Державний архів Сумської області. Ф. P. 7720. Oп. 1-28) та визначено перелік потенційних районів і міст для подальшого детального демографічного аналізу

вересень Р. Теслюк,

М. Бачинська

Н. Андрусишин

 

директор виконано
26 Проаналізовано зміни адміністративно-територіального устрою Шосткинського району Чернігівської області за 1926–1937 рр. у розрізі сільських рад. Підраховано кількість записів смертей та народжень у сільських радах Шосткинського району та окремо в м. Шостка Чернігівської області

у 1927–1936 рр. Проведено попередній розрахунок демографічних втрат від Голодомору-геноциду

у 1932–1933 рр. в Шосткинському районі Чернігівської області та окремо в м. Шостка

 

вересень Р. Теслюк,

М. Бачинська

Н. Андрусишин

 

директор виконано

Наукові конференції

27  

Організовано та проведено IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Міждисциплінарні підходи

у дослідженні Голодомору-геноциду»

вересень –листопад С. Маркова

І. Шугальова

 

 

директор виконано
28 Взято участь в організації (співорганізатори) Міжнародного наукового онлайн-семінару: «Голодомор. Проблематика визнання трагедії у світі» (Черкаський національний університет, Universiti of Opole Poland). 4 грудня (м. Черкаси) грудень С. Маркова директор виконано
29 Взято участь в організації (співорганізатори) наукової історико-краєзнавчої конференції «Поділля в добу непу. 1921–1928 рр.» (м. Хмельницький) грудень С. Маркова директор  

виконано

 

30

Розроблено концепцію організації та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Масовий штучний голод в Україні 1921–1923 рр.» (інформаційний лист, напрями роботи конференції, співпраця) грудень С. Маркова

І. Батирєва

І. Шугальова

В. Марочко

О. Мовчан

А. Іванець

Д. Білий

Д. Байкєніч

С. Старовойт

Н. Лапчинська

Л. Шеремета

директор  

 

 

 

 

виконано

Підготовка наукових видань і статей

31 Підготовлено та опубліковано видання

«Міфи про Голодомор: термінологія». Дрогобич: Коло, 2020. 68 с.

І квартал В. Брехуненко директор виконано
32 Підготовлено та опубліковано видання «Україна

й українці: ім’я як поле битви». Київ: Вид-во Брехуненко Н.А., 2020. 272 с.

І квартал В. Брехуненко директор виконано
33 Підготовлено, опубліковано та презентовано науково-популярне видання «Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору». Київ: Видавець Мельник М. Ю., 2020. 104 с. І–ІІ квартал В. Марочко директор виконано
34  Написано вступну статтю до книги

«Рафаель Лемкін: радянський геноцид в Україні». К., 2020. 256 с.

 

березень Н. Лапчинська директор виконано
35 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Українські діти в 1932–1933 роках». Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 року). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 80–109. липень В. Сергійчук директор виконано
36 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Екзистенційний вибір під час Голодомору: свобода волі чи детерміноване рішення». Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 року). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 53–60. липень І. Якубовський директор виконано
37 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Демограф Арсен Хоменко: жертовний вибір долі». Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 року). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 187–193. липень В. Марочко директор виконано
38 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Візуальні образи катів у спогадах людей,

які пережили Голодомор». Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

(20 листопада 2019 року). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 224–243.

липень І. Батирєва директор виконано
39 Підготовлено та опубліковано наукову статтю

«Вибір без вибору: екзистенційний вимір Голодомору-геноциду». Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 року). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 21–39.

 

липень А. Козицький директор виконано
40 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Чинники впливу на процес формування вибору українського селянина у переддень Голодомору». Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 163–170. липень С. Старовойт директор виконано
41 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Етика виховання: готтентотська мораль співробітників дитячих притулків Радянської України в роки Голодомору». Проблема екзистенційного вибору

під час Голодомору-геноциду: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада

2019 р.). Київ : Видавництво Марка Мельника, 2020.

С. 109–126.

липень І. Шугальова директор виконано
42 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Екзистенційний вибір низових виконавців хлібозаготівель під час Голодомору за матеріалами районної преси Чернігівської області». Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 243–253. липень К. Лук’янець директор виконано
43 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Діяльність МТС в Україні як чинник впливу на життя українського селянина напередодні Голодомору». Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво Марка Мельника, 2020. С. 276–283. липень Д. Байкєніч директор виконано
44 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Голодомор 1932–1933 років як пролонгований результат поразки українських визвольних змагань».  Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: Випуск 19

(м. Тернопіль, 6 лютого 2020 р.). Тернопіль, 2020.

С. 79–82.

липень С. Старовойт директор виконано
45 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Поширення мережі МТС в УСРР як чинник інтенсифікації сільського господарства та підготовлення платформи для вчинення Голодомору». Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХV Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. ювіл. датам від дня народж. видатних учених в галузі аграрних наук Вольфа Мойсея Михайловича (1880–1933), Осьмака Кирила Івановича (1890–1960), академіка НАН України та НААН Созінова Олексія Олексійовича (1930–2018), Київ, 15 травня 2020 р. / НААН, ННСГБ; уклад.: Вергунов В. А., Аннєнкова Н. Г.  Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. С. 20–23. липень Д. Байкєніч директор виконано
46 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Комітети незаможних селян: ліквідація під час Голодомору». Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: випуск 19 (м. Тернопіль, 6 лютого 2020 р.). Тернопіль, 2020. С. 76–78. липень Д. Байкєніч директор виконано
47 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Ukrainization in Kuban in the 1920s and 1930s: legitimation and delegitimation through the prism

of historical memory». Схід. 2020. №4. С. 5–9.

серпень Д. Білий директор виконано
48 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Суспільні трансформації соціально-демографічної і поселенської структур українського соціуму 1890–1923 рр.» Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М. 2020. Вип. 24. С. 199–211. серпень С. Маркова директор виконано
49 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Передумови, перебіг, пролонговані наслідки та латентні складові Голодомору-геноциду». Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М. 2020. Вип. 26.

С. 174–194.

вересень С. Маркова директор виконано
50 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Радянська районна преса Чернігівщини у 1932–1933 роках: джерелознавчий аспект». Сіверянський літопис. 2020. № 4(154). С. 131–141. (категорія Б) (DOI: 10.5281/zenodo.4018438) ІІІ квартал  

К. Лук’янець

 

директор виконано
51 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Політвідділи МТС як інструмент державного терору під час Голодомору (на прикладі Вінницької області)». З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2020. №54. С. 5–46. (категорія Б) листопад Р. Подкур директор виконано
52 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Руйнація традиційної української родини в 1920-х – 1930-х рр. та її негативні наслідки для поширення соціального сирітства». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 13. С. 145–151. (категорія Б) листопад С. Маркова

І. Шугальова

 

директор виконано
53 Підготовлено, опубліковано та презентовано монографію «Українські діти в 1932–1933 рр.». Вишгород, 2020.

 

листопад В. Сергійчук директор виконано
54 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Народна пам’ять vs архівні документи на прикладі діяльності дитячого будинку м. Ногайськ Запорізької області».  Zaporozhzhian Revue. 2020. Вип. 54. С. 21–42. (категорія Б) листопад І. Шугальова директор виконано
55 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Спогади свідків Голодомору на Одещині як джерело дослідження злочину тоталітарної системи проти української культури». Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті [текст] : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11–12 червня 2020 року / науковий редактор Т. Єщенко. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. С. 344–347. листопад Н. Петрова директор виконано
56 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Ніжинщина у 1932–1933 роках (за шпальтами газети «Нове село»). Ніжинська старовина: збірник регіональної історії та пам’яткознавства. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2021. Вип. 29 (32). C. 69–74. грудень С. Старовойт директор  

виконано

 

57 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Роль громадськості Харкова у встановленні істини щодо вчинення сталінським комуністичним тоталітарним режимом міжнародного злочину – вбивства у 1940 р. військовополонених польських офіцерів». Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Місця пам’яті в польсько-українському діалозі порозуміння (до 80-х роковин Катинського злочину). Київ–Варшава, 2020. С. 196–199. грудень Н. Лапчинська директор  

виконано

 

58 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «Вітальна травма жертв Голодомору-геноциду: історико-психологічний аспект «нетрадиційного харчування українців». Український селянин. 2020.

С. 12–23. (категорія Б)

грудень С. Маркова

Л. Шеремета

директор виконано
59 Підготовлено та опубліковано наукову статтю «“Чорні дошки” – репресивна складова Голодомору на сторінках української регіональної преси». Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 26. С. 258–275. (категорія Б). грудень С. Старовойт

К. Лук’янець

директор виконано
60 Підготовлено та опубліковано наукову статтю

«До питання про політико-правовий статус Криму

у візіях кримськотатарських, українських, російських та більшовицьких суспільно-політичних сил у 1917–1920 рр. Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип. ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського. Київ: Пріоритет, 2020. С. 642–670.

IV квартал А. Іванець директор виконано
61 Підготовлено, упорядковано та передано

до видавництва збірник документів і матеріалів «“Чорні дошки” України. Чернігівська область».

ІV квартал К. Лук’янець

С. Старовойт

Д. Байкєніч

Р. Теслюк

директор виконано
62 Підготовлено, упорядковано та передано

до видавництва збірник документів і матеріалів «Голодомор-геноцид 1932–1933 рр.

у Дніпропетровській області: масштаби, наслідки: збірник документів»

ІV квартал Н. Романець директор виконано
 

СПІЛЬНА РОБОТА З ВІДДІЛАМИ МУЗЕЮ

 

Освітньо-інформаційна діяльність та національно-патріотичне виховання

63 Взято участь у відкритому захисті спільного з ВПО «Меморіал» імені Стуса» гранту «Літня школа. «Голодомор: знати, щоб жити» січень І. Якубовський директор виконано
64 Взято участь у святкуванні 100-літнього ювілею Харківського історичного музею. Ознайомлення

зі стаціонарною експозицією музею та виставкою, присвяченою Голодомору-геноциду на Харківщині

січень Н. Лапчинська директор виконано
65 Проведено семінари з тематики Голодомору

для вчителів історії – слухачів курсів підвищення кваліфікації при Київському і Рівненському обласних інститутах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у м. Біла Церква та м. Рівному

січень В. Брехуненко директор виконано
66 Записано телепередачі про Голодомор на каналі «UT.Рівне» січень В. Брехуненко директор виконано
67 Виголошено доповідь «“Цветы жизни на асфальте” – дитячі сиротинці радянської України в роки Голодомору 1932–1933» на Книжковій толоці (книжкова виставка, м. Запоріжжя) серпень І. Шугальова директор виконано
68 Взято участь в роботі Національного круглого столу та виголошено  доповідь: «Українські національні герої: Р. Клайман, Ґ. Джонс, М. Маґґерідж А. Вінербергер – речники правди про Голодомор у світі» вересень І. Шугальова директор виконано
69 Проведено семінари з тематики Голодомору

для вчителів історії, громадянської освіти ХОІППО, студентів ХТЕК, учнів гімназії №1 (м. Хмельницький)

вересень –листопад С. Маркова директор виконано
70 Взято участь у діяльності вебінару з м. Батурин:

«Від Петра І до Сталіна: закріплення московської окупаційної політики в Україні»

листопад Д. Білий

Т. Швидченко

директор виконано
71 Проведено онлайн-лекцію на тему: «Акт геноциду українського народу: Голодомор» для студентів Львівського національного університету листопад А. Козицький директор виконано
72 Проведено онлайн-лекцію на тему: «Голодомор 1932–1933 рр. – трагічна сторінка в історії українського народу» для членів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка листопад Н. Лапчинська директор виконано
73 Прочитано лекцію в межах лекторію «Червоний голод» від ГО «Українські студенти за свободу», присвячену Дню пам’яті жертв Голодомору листопад Д. Білий директор виконано
74 Опубліковано інтерв’ю «Українці – найбільший народ, який хотіли знищити у ХХ столітті». Країна. Київ, 2020. № 46 (549). 26 листопада. С. 4–7. листопад А. Козицький директор виконано
75 Надано інтерв’ю для інформвидань «Експрес», «Сільські вісті», «Радіо Культура», «Суспільне телебачення», «Країна», «Радіо Запоріжжя. Суспільне», «Радіо Хмельницький. Суспільне ТВ», «Радіо Незалежність. Львів», «Перший Західний», програма «Очі тижня» ТРТ (Турецька телерадіокампанія) з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду листопад –грудень С. Маркова

І.Батирєва

Н. Лапчинська

І. Шугальова

Д. Білий

Т. Швидченко

 

директор виконано
76 Виголошено доповідь «Голодомор. Проблематика визнання трагедії у світі» на Міжнародному науковому онлайн-семінарі грудень С. Маркова директор виконано
77 Прочитано освітню лекцію на тему: «Нищення релігійних цінностей, обрядів у 1920-х – 1930-х рр.» (школа іконопису «Нікош», м. Хмельницький) грудень С. Маркова директор виконано
78 Підготовлено проєкти концепцій:

музейної експозиції з історії України Черкаського краю;

музею Голодомору та пам’яті жертв політичних репресій у м. Вінниці

грудень  

І. Батирєва

 

директор виконано
79 Проведено авторську екскурсію: «Геть радянську владу» грудень Н. Романець директор виконано
80 Презентовано цикл (4) відеоінтерв’ю «Спогади свідків про Голодомор» на сайті Інституту та соцмережах грудень Н. Петрова директор виконано
81 Ведення сторінок Інституту в соціальних мережах «Фейсбук», «Телеграм», «Твітер»

 

 

протягом року І. Якубовський

Т. Швидченко

Д. Байкєніч

директор робота продо-

вжується

82 Прорецензовано концепції виставок Музею:

«Рік 1933», Шлях додому», «Втрачене дитинство», «Митрополит Липківський»

протягом року С. Старовойт директор виконано
83 Проведено роботу над запуском сайту Інституту.

Підібрано інформаційні матеріали для наповнення таких позицій меню сайту:

Головна:

·       Календар Голодомору (вся потрібна інформація передана розробнику)

·       Про Інститут

·       Голодомор-геноцид

·       Голодомор-геноцид українців (документи, публікації)

Механізм та інструменти геноциду. Регіональний вимір Голодомору (пояснювальний текст, документи, публікації, «чорні дошки» як складова механізму геноциду:

·       Документи

·       Фото

·       Публікації

·       Роль політвідділів МТС у здійсненні злочину геноциду

·       Пояснювальний текст

·       Документи

·       Публікації

Трансгенераційні наслідки Голодомору-геноциду

та демографічні втрати:

·       Пояснювальний текст

·       Документи

·       Публікації

Штучний масовий голод 1921–1923 рр.

Публікації

Конференції

протягом року С. Маркова

І. Шугальова

Н. Лапчинська

І. Батирєва

Д. Байкєніч

С. Старовойт

 

 

директор виконано
  Науково-фондова робота
84 Виявлено і здійснено прийом меморіальних матеріалів С. Костюка, мешканця с. Чапля Летичівського району Вінницької (нині – Хмельницької) області, який був репресований у 1933 р. за «розкрадання державної власності»; З. Масла, свідка Голодомору жовтень Н. Лапчинська директор виконано
 

Експозиційно-виставкова діяльність

85 Підготовлено матеріали для створення історичних карт, які експонуються у Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду.

Підготовлено карти розташування «чорних дощок»

та карту селянського спротиву

жовтень –листопад І. Шугальова директор виконано
86 Організовано та налагоджено діяльність робочих груп і підгруп для підготовки змісту та сценарію експозиції ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду відповідно до підготовки тематико-експозиційної структури.

Проведено роботу в групах над темами: «Чи можна вмерти в Україні від голоду, «Чому це сталося?»; «Як це було організовано?».

Підготовлено рекомендації до розділів музейної експозиції.

 

Робоча група «Архів злочину».

Розроблено концепцію та напрями діяльності групи.

Тематичне та концептуальне наповнення матеріалами та документами

 

 

 

Підгрупа «Збір експонатів»

IV квартал Д. Байкєніч

І. Батирєва

Д. Білий

С. Старовойт

Р. Теслюк

Н. Андрусишин

М. Бачинська

 

 

 

С. Маркова

Н. Лапчинська

О. Мовчан

В. Марочко

Л. Шеремета

Д. Білий

І. Шугальова

Д. Байкєніч

С. Старовойт

 

Н. Лапчинська

ген. директор робота продо-

вжується

87 Здійснено відбір архівних документів до виставки

про організаторів та відповідальних виконавців злочину Голодомору та їх анотування. Опрацьовано електронні ресурси державних архівів РФ, окремі фонди ЦДАВО України та ДАЖО. Також опрацьовано опубліковані збірники джерел. Сформовано масив повноцінних документів та витягів із документів

протягом року С. Старовойт

К. Лук’янець

директор виконано

Науково-методична діяльність

88 Підготовлено перелік 12 тем для щомісячного науково-меморіального лекторію у Музеї «Голодомор-геноцид в Україні – злочин проти українського народу» ІІ квартал В. Марочко директор виконано
89 Проведено роботу з розробки концепції та написання текстів розділів навчального посібника

для вчителів з факультативного курсу «Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид української нації».

Підготовлено та передано посібник до Міністерства освіти і науки України для отримання грифа МОН

ІІ–ІІІ квартал С. Маркова

В. Василенко

В. Марочко

В. Сергійчук

Д. Байкєніч

Д. Білий

І. Шугальова

К. Лук’янець

Н. Лапчинська

Н. Романець

О. Мовчан

С. Старовойт

А. Козицький

Л. Шеремета (філологічна коректура)

директор виконано
90  

Укладено 22 картосхеми «Режим “чорних дощок”

у районах Чернігівської області»

 

листопад Р. Теслюк

Д. Байкеніч

директор виконано

Національна співпраця

91 Підписано Угоди про співпрацю між Національним музеєм Голодомору-геноциду та Київським

і Рівненським обласними інститутами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

січень В. Брехуненко ген. директор виконано
92 Підписано Меморандум про співпрацю

між Інститутом дослідження Голодомору та гімназією №1 імені Володимира Красицького м. Хмельницький

 

серпень С. Маркова ген. директор виконано
93 Підписано Меморандум про співпрацю

між Інститутом дослідження Голодомору

та Хмельницьким торговельно-економічним коледжем Київського національного торговельно-економічного університету (Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету)

серпень С. Маркова ген. директор виконано
 

Міжнародна діяльність

94 Розроблено програму та макет буклету для перебування представників   Бундестагу в Україні щодо питання визнання Голодомору геноцидом українського народу; підготовлено пакет архівних документів

по Київській та Харківській області, які засвідчують, що Голодомор був злочином геноциду

січень І.Батирєва

Н. Лапчинська

директор виконано
95 Підготовлено і надано наукову консультацію-інтерв’ю Христині Фіглус з Єльського університету (США)

про вчинення в Україні Голодомору-геноциду,

його передумови і наслідки

квітень Н. Лапчинська директор виконано
96 Підготовлено наукову консультацію-відповідь

на запитання студентки Матильди Кузінської (США) про вчинення в Україні Голодомору-геноциду,

його причини і наслідки, аргументи РФ в запереченні кваліфікації Голодомору геноцидом, вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні та ін.

травень Н. Лапчинська директор виконано
97 Проведено вебінар із професором Квебецького університету в Монреалі Романом Сербиним

 

листопад С. Маркова

Т. Швидченко

І. Шугальова

Д. Білий

С. Старовойт

Н. Лапчинська

Л. Шеремета

директор виконано
98 Взято участь в онлайн-конференції «Ukrainian studies Organization at Indiana University» листопад С. Маркова ген. директор виконано
99 Взято участь у роботі онлайн-конференції «Past for the Future», організованої спільно з  European Economic

and Social Committee

листопад І. Шугальова директор виконано
 

Грантові проєкти

100 Взято участь у розробці мобільного додатку

«Track Holodomor History» (грант УКФ)

ІІ–ІІІ квартал Д. Байкєніч

К. Лук’янець

С. Старовойт

директор виконано
 

Робота дорадчих (консультативних) органів

101 Підготовлено посадові інструкції на кадровий склад відділу історичних досліджень та відділу соціо-демографічних досліджень серпень Н. Лапчинська

І. Шугальова

директор виконано
102 Організація та підготовка роботи Вченої ради Інституту ІІІ–IV квартал Д. Білий

С. Маркова

І. Батирєва

І. Шугальова

 

 

директор виконано
103 Участь у роботі Науково-методичної ради Музею протягом року С. Маркова

І. Батирєва

І. Шугальова

директор виконано
104 Участь у роботі Фондово-закупівельної комісії протягом року І. Батирєва

Н. Лапчинська

директор виконано
105 Робота у засіданнях Регіональної комісії з реабілітації міста Києва протягом року Н. Лапчинська директор виконано

Загальні завдання

106 Складання Графіка роботи працівників філіалу «Інститут дослідження Голодомору-геноциду» протягом року Л. Шеремета директор

 

робота продо-

вжується

107 Складання Табеля обліку використання робочого часу

працівників філіалу «Інститут дослідження Голодомору-геноциду»

протягом року Л. Шеремета директор

 

робота продо-

вжується