Жовтень, 6 (четвер)

НК РСІ УСРР повідомляв, що в київському БУПРі хворіло 6305 в’язнів, помер 541, з них 75 % від виснаження, в Чернігівському 23, в Харківському 392, в Дніпропетровському 273 особи / ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 14. Спр. 614. Арк. 1, 7.

Голова РНК УСРР звертав увагу системи «Торгсину» на максимальну мобілізацію іноземної валюти, золотих монет старого карбування, побутового золота для виконання валютного плану в обсязі 2,1 млн крб. / ЦДАВО України. Ф. 4051. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 23.