Жовтень, 27 (четвер)

Доповідна записка Всеукраїнської контори «Торгсин» про закупівлю побутового золота в населення за першу декаду жовтня 1932 р. Планом передбачено «заготовити» 920 кг, куплено 281 кг / ДАХО. Ф. 4640. Оп. 13. Спр. 3. Арк. 79.