Жовтень, 23 (неділя)

Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У про необхідність «перелому в ході хлібозаготівель». Зазначено, що протягом четвертої п’ятиденки в Україні заготовлено 60 214 т хліба, а річний план виконано лише на 38 % / Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 351354.

Телеграма секретаря Харківського обкому КП(б)У Р. Терехова до Чорнухинського райкому партії. Категорично вимагав виконання селянськими «одноосібними господарствами» хлібозаготівельних завдань та подолання «демобілізаційних настроїв» довкола хлібозаготівель / Ні могили, ні хресного знаку: Голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років у Чорнухинському районі Полтавщини: Документи і матеріали. Свідчення. Чорнухи; Київ, 2004. С. 87.