Жовтень, 19 (середа)

Москва. Політбюро ЦК ВКП(б) зменшило обсяг експорту хліба з 165 млн пудів до 115 млн пудів із валового збору зернових 1932 року / РДАСПІ. Ф. 17. Оп. 162. Спр. 13. Арк. 133.