Жовтень, 13 (четвер)

Харківська область. Зміївська дільнична прокуратура повідомила приймальню голови ВУЦВК про безпідставне позбавлення червоного партизана А. Маркова трьох лантухів жита та одного лантуха кукурудзи / Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 560.