Якою була смертність населення до Голодомору (на прикладі Білоцерківської округи)

Фонд 582 ЦДАВО містить великий обсяг даних про смертність у розрізі районів усіх округ УСРР та Молдавської АМСРР. Наявні дані дозволяють визначити абсолютні та відносні (за наявності даних про чисельність населення) величини смертності в усіх округах та районах. На цьому етапі досліджено абсолютні дані про померлих у Білоцерківській окрузі та окремо в Таращанському і Ківшоватському районах, які на період Голодомору складали Таращанський район.

Демографічну статистику смертності подано в розрізі дитячої смертності (у віці до 1 року) та решти (старших 1 року).

Пропонуємо вашій увазі дослідження кандидата економічних наук, старшого наукового співробітника Інституту дослідження Голодомору Марії Бачинської.

Щоб читати далі, натискайте тут:

Помісячний розподіл смертності в Білоцерківській окрузі. 1929 р.