Вересень, 8 (четвер)

Вінниця. На засіданні президії облвиконкому зафіксовано зниження темпів хлібозаготівель у першій п’ятиденці вересня порівняно з останньою п’ятиденкою серпня, а виконання річного плану становить 20,1 %, у зв’язку з чим визнано незадовільним перебіг хлібозаготівель по області та винесено догани керівників окремих господарств. Райвиконкомам та міськрадам поставлено завдання організувати вивезення хдіба з-під молотарок на приймальні пункти, добитися виконання планів хлібозаготівель в одноосібному секторі та «куркульсько-заможних» господарствах до 1 жовтня, повернути до 15 вересня натурпозику / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 313 – 315.