Вересень, 5 (понеділок)

Телеграма заступника голови Комітету заготівель при РПО М. Чернова про незадовільне виконання Україною плану відвантаження зерна до портів протягом серпня / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 310 – 311.