Вересень, 26 (понеділок)

Москва. Спецдонесення секретно-політичного відділу ОДПУ. Зазначено, що Україна відстає за темпами та показниками хлібозаготівель, підкреслено відмову керівництва 92 районів та 446 сільських рад виконувати непосильні хлібозаготівельні завдання. Звернено увагу на висловлювання комуністів і колгоспників Богучарського району ЦЧО про те, що «партія і радвлада обманули Україну, залишивши її без хліба, і нас хочуть залишити, жодного центнера хліба не дамо державі» / Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939: Документы и материалы: В 4 т. – М., 2005. – Т. 3. 1930–1934; Кн. 2. 1932–1934. – С. 203.