Вересень, 24 (субота)

Опубліковано постанову РНК СРСР та ЦК ВКП(б), якою відхилено «всі пропозиції про надання насіннєвої позики», попереджено радгоспи і колгоспи, що «насінпозики не видаватимуться ні для озимої, ні для ярої сівби» / «Вісті» ВУЦВК. – Харків, 1932. – 24 вересня.