Вересень, 23 (п’ятниця)

Москва. Телеграма В. Молотова і Й. Сталіна до ЦК КП(б)У викладом постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) про неможливість надання насіннєвої позики колгоспам і радгоспам. Зазначається, що урожай 1932 р. є задовільним, план державних хлібозаготівель має бути виконаний повністю, тому РНК і ЦК відхилили прохання «місцевих організацій» щодо надання насіннєвої позики як для озимого та ярового сіву / Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 238; / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 335.