Вересень, 22 (четвер)

Харків. Доповідна записка організаційно-масового відділу Укрколгоспцентру про причини масового виходу селян з колгоспів, зокрема, що у 27 районах Київської області подано 6874, у 53 районах Вінницької – 10 300, у 21 районі Харківської 9973 заяв колгоспників про вихід із колгоспів, а в АМСРР – 5629 заяв колгоспників. Зазначаються причини виходу з колгоспів: недостача хліба на харчі, безгосподарність, зловживання, неправильний облік і запис трудоднів, неправильні розрахування за 1931 р., не давали авансів у 1932 р., брак харчових фондів у колгоспах та в колгоспників / Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. – К., 1992. – С. 529; / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 329 – 335.

 

Харків. Інструкція Верховного суду та ОДПУ СРСР щодо механізму застосування постанови ЦВК та РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення громадської (соціалістичної) власності». Зазначено категорії розкрадачів і випадки застосовувати «вищої міри соціального захисту» – розстрілу: за підпали, підриви та масове псування державного майна групами і організаціями, «куркулі» та інші соціально чужі елементи, посадові особи – розстріл з можливістю заміни, у випадку одиничних і незначних розкрадань і таких, що не мають наслідком розлад або зупинку роботи підприємств, позбавленням волі на 10 років. Щодо «куркулів» заміни розстрілу не передбачалося. Щодо одноосібників та колгоспників дозволялося замінювати розстріл десятьма роками позбавлення волі, якщо не було обтяжливих обставин – систематичне розкрадання хліба та ін. сільськогосподарської продукції, теракти, підпали і т. ін. / Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. – К., 1992. – С. 523–524; / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 326 – 329.