Вересень, 21 (середа)

Станція Гречани, Жмеринський район, Вінницька область. Лист директора школи про припинення продовольчого постачання та дитячих сніданків, захворювання учнів на малокрів’я та фізичне виснаження / Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. – К., 1992. – С. 522; / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 325 – 326.