Вересень, 2 (п’ятниця)

Всеукраїнська контора «Торгсин» інформувала, що населення купує в обмін на побутове золото винятково хліб, борошно, крупу, цукор, сіль, відмовляючись від промислових товарів / ДАХО. Ф. Р-4640. Оп. 13. Спр. 3. Арк. 1.

 

Село Нова Буда, Бородянський район, Київська область. Протокол засідання Бородянського райвиконкому. Слухали питання про повернення М. Пилипенку майна, конфіскованого та переданого до колгоспу під час його розкуркулювання та виселення. Ухвалили відмовити в клопотанні / Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Збірник документів і матеріалів. – К., 1992. – С. 532.