Вересень, 16 (п’ятниця)

Москва. Телефонограма заступника голови ОДПУ Г. Ягоди. Зазначено, що з 10 вересня пропонувалося розпочати операцію з вилучення спекулянтів-перекупників, але на 15 вересня її проведено у 14 районах країни / Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918 – 1939: Документы и материалы: В 4 т. – М., 2005. – Т. 3. 1930–1934; Кн. 2. 1932 – 1934. – С. 194 – 195.

 

Москва. Циркуляр ОДПУ СРСР про заходи з виконання постанови уряду про заборону торгівлі хлібом з нового врожаю до 15 січня 1933 р. Приписувалося відбирати привезене на базари борошно і зерно, штрафувати тих, хто буде спійманий повторно, агентурно виявляти на базарах продавців великих партій печеного хліба і встановити джерела постачання їх борошном,  інформувати щодекадно ОДПУ про кількість відібраного хліба, кількість репресованих осіб та їхній соціальний стан / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 322 – 323.