Вересень, 14 (середа)

Харків. Розпорядження Нарком’юсту УСРР стосовно виконання закону від 7 серпня 1932 р. Зазначено, що закон від 7 серпня треба застосовувати залежно від соціального стану звинуваченого, характеру заподіяної шкоди, політичного змісту справи, до ворогів народу. Констатувалося, що «лише одних розстрілів по республіці вже винесено по 250 справах», а «з аналізу 120 розстрільних справ видно, що засуджено по них 20 бідняків і середняків / Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. – К., 1993. – С. 519; / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 320 – 322.