Вересень, 12 (понеділок)

Шифрограма Й. Сталіна В. Молотову. Серед іншого, про те, що, на думку Косіора, В. Строганов «спився» і для роботи в Україні непридатний, визнав «нашу спільну помилку» стосовно Донбасу, як звичайної області, незважаючи на те, що він «годує дві третини СРСР вугіллям та металом і тримає в руках промисловість СРСР». Рекомендовано секретарем Донецького обкому І. Акулова / РДАСПІ. Ф. 558. Оп. 11. Спр. 44. Арк. 100.