Вересень, 10 (субота)

Вінниця. Доповідна записка Вінницької обласної прокуратури до ВУЦВК. Зазначено, що в с. Стара Гута Затонського району засуджено матір і доньку на термін 2,5 і 2 до роки позбавлення волі за невиконання твердого завдання, за «переховування куркульського збіжжя і опір представникам влади» / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С.319.

 

Шифрограма Й. Сталіна Л. Кагановичу і В. Молотову щодо кадрових призначень в Україні: другим секретарем ЦК КП(б)У – М. Хатаєвича, «секретарем по Донбасу» – І. Акулова із ОДПУ, М. Чувиріна – головою облвиконкому Донбасу. Зазначив, що Косіор «вітає всю цю комбінацію» / РДАСПІ. Ф. 558. Оп. 11. Спр. 44. Арк. 93.