Вересень, 1 (четвер)

Москва. Політбюро ЦК ВКП(б) заслухало доповідь Сталіна стосовно постанови «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення громадської (соціалістичної) власності з інструкціями щодо її застосування органами ОДПУ та прокуратури / РДАСПІ. Ф. 17. Оп. 3. Спр. 898. Арк. 9.

 

Москва. Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило постанову про хлібозаготівлі, якою затвердило вересневий план хлібозаготівель в обсязі 290 млн пудів для селянського і радгоспного секторів, розподіливши по регіонах СРСР, зокрема для України – 85 млн, для Північного Кавказу – 30 млн пудів зернових культур / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 307.