Серпень, 8 (понеділок)

Москва. Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення про надання відпустки Г. Петровському з 7 серпня 1932 р. / РДАСПІ. – Ф. 17. – Оп. 3. – пр. 895. – Арк. 22.