Серпень, 7 (неділя)

Москва. Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення громадської (соціалістичної) власності». Визнано боротьбу за охорону громадського майна першочерговим завданням радянської влади. Осіб, які розкрадали громадську власність, оголошено ворогами народу. Прирівняно до державного майна вантажі на залізницях і водних шляхах, а також майно колгоспів і кооперативів (урожай на ланах, громадські запаси, склади, магазини). Запропоновано посилити охорону транспортних вантажів та майна колгоспів і кооперативів. Щодо розкрадачів визначено вищу міру покарання: розстріл із конфіскацією майна, який дозволялося замінювати за пом’якшуючих обставин на термін ув’язнення не менше 10 років, але з конфіскацією майна. Амністію заборонялося поширювати на осіб, засуджених у справах про розкрадання вантажів на транспорті, а також колгоспного та кооперативного майна. Визнано необхідним провести рішучу боротьбу з «куркульськими елементами», які застосовували насилля та погрози до колгоспників із метою примушення останніх до виходу з колгоспів. Застосовувати судову репресію – позбавлення волі від 5 до 10 років з ув’язненням у концентраційному таборі / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 282–283.

 

Харків. Директивний лист Дніпропетровського обкому КП(б)У сільським райпарткомам про заходи щодо посилення хлібозаготівель та з вимогою виконати завдання за першу та другу п’ятиденки протягом першої десятиденки серпня. Пропонувалося виконати директиву обкому про форсування обмолоту, мобілізацію тягла, робсили на роботу «від зорі до зорі» для скиртування і вивозу хліба / Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 227.

 

Доповідна записка начальника Вінницького обласного відділу ДПУ В. Левоцького секретареві Вінницького обкому КП(б)У М. Алексєєву про недоліки в підготовці хлібозаготівельної кампанії. Повідомлялося, що за червень на території області зафіксовано 12 масових антиколгоспних виступів селян, що супроводжувалися виходом із колгоспів і намаганням провести індивідуальну косовицю (Гайсинський, Барський, Бершадський, Брацлавський, Калинівський, Літинський і Вінницький райони) / Голод і голодомор на Поділлі: 1920–1940 рр.: Збірник документів і матеріалів. – Вінниця, 2007. – С. 333 – 335.