Серпень, 20 (субота)

Москва. Телеграма ЦК ВКП(б) і РНК СРСР до ЦК КП(б)У та РНК УСРР про незадовільні темпи хлібозаготівель. Зокрема вимагалося суворо карати винних у порушенні директиви ЦК і РНК про видачу авансів зерном лише у розмірі 10–15 % фактично намолоченого хліба, а весь хліб, за виключенням насінні озимини, щоб здавався з-під молотарок негайно на зсипні заготпункти / Голодомор 1932–1933 років в Україні: документи і матеріали / Упоряд. Р.Я Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 293 – 294.