Серпень, 2 (вівторок)

Москва. Постанова РНК СРСР «Про збирання врожаю і план хлібозаготівель на серпень 1932 р.». Ухвалено організувати відправлення робочої сили з міст до радгоспів Північного Кавказу, України, Криму та інших місцевостей для збирання хліба. Затверджено показники хлібозаготівель на серпень (для СРСР загалом – 285 млн пуд., з них для УСРР – 100 млн пуд.) / Український хліб на експорт: 1932–1933 рр. – К., 2006. – С. 137.

 

Вінниця. У постанові бюро обкому КП(б)У про проведення збиральної кампанії повідомлялося про незадовільний хід збиральної кампанії: по області скошено озимих хлібів 45,6 %, заскиртовано – 18,4 %, а ранніх ярих скошено лише 7,7 %, з них заскиртовано – 6,1 %. По одноосібному сектору скошено 43 % озимих, а заскиртовано – 11,2 % / Голод і голодомор на Поділлі: 1920–1940 рр.: Збірник документів і матеріалів. – Вінниця, 2007. – С. 329.

 

Москва. Телеграма ЦК ВКП(б) до ЦК КП(б)У про затвердження Наркомземом СРСР завдань для України з озимої оранки в обсязі 7 млн 400 тис. га та зяблевої сівби – 10 млн 730 тис. га, в тому числі пшениці – 6 млн 500 тис. га, незернових культур – 130 тис. га. Місцевим органам УСРР заборонено зменшувати встановлені завдання / Голод 1932–1933років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 226.