Серпень, 16 (вівторок)

Лист Л. Кагановича Й. Сталіну. Зазначено: «теорія, що ми, українці, невинно постраждали, створює солідарність і гнилу кругову поруку не тільки в середній ланці, але й у верхівці». Зазначено, що навіть незалежно від оргвисновків, настав момент, коли ЦК ВКП(б) мав дати офіційно в політичному документі оцінку ситуації, що склалася в Україні. Підкреслив, що політичне рішення виправило б позицію значної частини активу і сприяло б зміні ситуації в Україні. Також підтримав необхідність усунення С. Косіора з посади першого секретаря ЦК КП(б)У та висловив згоду на зайняття цієї посади і на потребу інших кадрових змін у партійному керівництві України, зокрема щодо «свіжої крові (хоча б трохи) для України» / Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. – М., 2001. – С. 283 – 284.

 

Телеграма Й. Сталіна Л. Кагановичу та В. Молотову, в якій, зважаючи на тяжке становище в Україні, визнано необхідним термінове залучення військ як до збиральної, так і до просапної роботи / Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. – М., 2001. – С. 281.