Серпень, 15 (понеділок)

Харків. Постанова Нарком’юсту УСРР «Про заборону продажу колгоспниками хліба до виконання плану хлібозаготівель». Запропоновано вилучити з ринку та притягти до кримінальної відповідальності перекупників та спекулянтів хліба, застосовуючи до них «тверду репресію», особливо до куркулів, але так, щоб репресії не призвели до ліквідації господарств незаможних селян; репресії стосовно одноосібників-середняків, які не виконали умов контрактації колгоспів, не виконали планів хлібоздачі, не створили насіннєвих фондів, продавали хліб, навіть після засудження загальними зборами колгоспників. Визначено статті Кримінального кодексу, які мали застосовуватися при кримінальній відповідальності, у разі, коли колгоспники продавали хліб значними партіями; належало ставити питання перед Колгоспспілкою про перевірку такого колгоспу щодо видачі авансів (постанова РНК СРСР та ЦК ВКП(б) від 6 липня 1932 р.). Підкреслювалося, що боротьбу зі спекуляцією хліба на ринкові належало проводити так, щоб не перешкоджати розвиткові колгоспної торгівлі іншою сільськогосподарською продукцією / Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Збірник документів і матеріалів. – К., 1992. – С. 504-506.