Презентація навчального посібника для вчителів «Голодомор 1932–1933 років – геноцид української нації»

29 вересня 2021 року на платформі ZOOM відбудеться презентація навчального посібника для вчителів «Голодомор 1932–1933 років – геноцид української нації» Київ, 2021. 336 с.: іл.

Авторський колектив: Д. Білий, В. Василенко, А. Козицький, Н. Лапчинська, К. Лук’янець, С. Маркова, В. Марочко, О. Мовчан, Н. Романець, Р. Подкур, В. Сергійчук, С. Старовойт, О. Стасюк, І. Шугальова. За загальною редакцією: О. Стасюк. Відповідальна за випуск: С. Маркова.

Посібник написано та видано відповідно до рішення комісії з історії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 05.07.2019) про надання програмі факультативного курсу «Голодомор 1932–1933 років як геноцид українського народу» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

Навчальний посібник є одним із перших навчальних видань, яке повною мірою висвітлює передумови, обставини та наслідки Голодомору 1932–1933 рр. – геноциду української нації – та масових штучних голодів 1921–1923 рр., 1946–1947 рр. в широкому історичному контексті як української, так і всесвітньої історії. Автори подають ґрунтовний фактологічний матеріал, поєднаний з аналітичним осмисленням різних аспектів злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Посібник може бути використаний у підготовці до уроків з історії України, громадянської освіти, написанні узагальнювальних наукових праць. Посібник рекомендовано вчителям історії, правознавства, громадянської освіти, викладачам, працівникам культурно-освітніх установ, студентам, учням та всім, хто цікавиться історією України.

Посібник пройшов апробацію у гімназіях та коледжах Хмельницької області та отримав схвальні відгуки від вчителів-методистів історії України та громадянської освіти.

Навчальне видання буде сприяти формуванню в учнів/учениць загальнолюдських та національно-державних цінностей, громадянської відповідальності; виховання відчуття належності до власної країни, її історичних, політичних і культурних цінностей; нетерпимості до порушення прав людини; активізації бажання брати участь у розбудові громадянського суспільства та правової, соціальної держави.

Діяльність Інституту дослідження Голодомору спрямована на діалог та плідну науково-дослідну роботу, що сприятиме поглибленню знань суспільства про Голодомор-геноцид, масові штучні голоди 1921–1923 рр. і 1946–1947 рр. вчинені комуністичним тоталітарним режимом.

Інститут дослідження Голодомору створено у 2018 р. як науковий підрозділ Національного музею Голодомору-геноциду. Основними завданнями Інституту є здійснення наукових досліджень з історії Голодомору–геноциду української нації, зокрема причин, перебігу, пролонгованих наслідків (політико-правових, соціально-демографічних, суспільно-економічних, трансґенераційних, медичних, психологічних тощо), а також з історії штучних масових голодів 1921–1923 рр. та 1946–1947 рр.

Історичні дослідження Голодомору-геноциду є фундаментальним напрямом у роботі Інституту, охоплюють увесь спектр наукової діяльності – від архівного пошуку історичних джерел, їхнього атрибутування, аналізу, систематизації до оприлюднення результатів дослідження у вигляді монографій, наукових статей, тез конференцій, введення до наукового обігу виявлених архівних документів у формі збірників документів і матеріалів тощо.