Мапи

Початок 1932 року (Ресурс – Сектор картографічних видань НБУВ)
20 березня 1932 року (ЦДАВО України: Ф. 1. Оп. 8. Спр. 211. Арк. 2)

Завантажити

25 жовтня 1932 року (ЦДАВО України: Ф. 1. Оп. 8. Спр. 211. Арк. 1)

Завантажити

1 квітня 1933 року (ЦДАВО України: Ф. 1. Оп. 9. Спр. 43. Арк. 1)

Завантажити

15 грудня 1933 року (ЦДАВО України: Ф. 1. Оп. 9. Спр. 43. Арк. 2)

Завантажити