Листопад, 8 (вівторок)

Шифрограма В. Молотова, Й. Сталіна для ЦК КП(б)У о 19.40. Повідомлено, що з 8 листопада «призупиняється відвантаження товарів для сіл всіх областей України», допоки колгоспи та «індивідуальні селяни» не розпочнуть «чесно і добросовісно виконувати свій обов’язок перед робітничим класом і Червоною Армією» в справі хлібозаготівель / РДАСПІ. Ф. 558. Оп. 11. Спр. 45. Арк. 22.

Харків. Лист С. Косіора до обкомів та райкомів партії, директорів МТС. Зазначив, що протягом першої п’ятиденки листопада спостерігалося зменшення хлібозаготівель, відтак вимагав виправлення ситуації, позаяк будуть застосовані «більш рішучі заходи впливу»

Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 375–376.