Листопад, 3 (четвер)

Вінниця. Відбулася нарада секретарів райкомів КП(б)У, директорів МТС та уповноважених обкому КП(б)У за участю члена ЦК КП(б)У П. Любченка. Він зазначив, що рішення жовтневого пленуму ЦК партії місцеві органи не виконали, тому «звідсіль продовження демобілізаційного настрою, звідсіль зрив жовтневого плану хлібозаготівель, звідсіль продовження опортуністичної благодушності, продовження повної демобілізації цілої низки партійних організацій; звідсіль очікування додаткової знижки, звідсіль відсутність всякої роботи, ганебні прориви, або поглиблення проривів на хлібозаготівельній ділянці». Підкреслив, що Україна не виконала річного плану хлібозаготівель, незважаючи на його зменшення. Основною причиною невиконання визнав бездіяльність місцевої влади, «10000 всяких об’єктивних умов, які не дали змоги виконати завдання по одноосібному сектору». Пропонував вжити «надзвичайних заходів» щодо селян, «штрафувати їх за ринковими цінами», «стягнення треба вживати обережно, обдумано, але певно, щоб не дрижала рука, коли ми притягаємо до відповідальності і застосовуємо репресії» / Голод і голодомор на Поділлі: 1920–1940 рр.: Збірник документів і матеріалів. Вінниця, 2007. С. 340–348.

Харків. Телеграма секретаря ЦК КП(б)У М. Хатаєвича до С. Косіора, В. Молотова, В. Чубаря. Пропонував зменшити постачання промтоварами районів, які не виконали плану хлібозаготівель, формувати списки селянських господарств – саботажників хлібозаготівель.

Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україні та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. Київ, 2001. С. 232.