Листопад, 29 (вівторок)

Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про хід виконання постанов політбюро про хлібозаготівлі від 30 жовтня та 18 листопада 1932 р.». Рекомендовано вибірково застосовувати згадані постанови, таємно перевіряти зернові фонди колгоспів, уникати «огульних репресій», чинити розправу над куркулями. Зазначено, що позбавлення одноосібників права купувати товари є недостатнім, відтак пропонувалося використовувати натуральні штрафи, позбавлення присадибних ділянок не лише партійними, а також радянськими органами

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 273–274.