Листопад, 23 (середа)

Харків. Записка Молотова для Хатаєвича. Визнав позицію Хатаєвича «неправильною, небільшовицькою», зазначив про першочерговість виконання державних завдань, не допускати «опортуністичних крайнощів» – «брати будь-який хліб і де завгодно».

Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україні та на Північний Кавказ. 1932–1933 рр. Київ, 2001. С. 246–247.

Політбюро ЦК ВКП(б) у присутності Молотова, Кагановича, Сталіна ухвалило рішення про боротьбу з незаконною торгівлею хлібом, борошном, обсяг якої перевищував 16 кг, про конфіскацію зерна, борошна, печеного хліба понад встановлену норму та оголошення колгоспників чи одноосібників «спекулянтами».

РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 907, арк. 9.

Телеграма голови ЦКК КП(б)У В. Затонського С. Косіору про застосування репресій у Макарівському районі Київської області. Особисто пропонував провести чистку районної парторганізації та занести на «чорну дошку» села Наливайківка і Фасова

Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 411.