Листопад, 15 (вівторок)

Відбулося засідання політбюро ЦК ВКП(б), яке ухвалило рішення про запровадження паспортної системи і розвантаження міст від «зайвих елементів». РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 907, арк. 9.

Харків. Всеукраїнська контора «Торгсин» запропонувала нову систему обслуговування грошових переказів, бандеролей, закупівель побутового золота, застосувавши спеціальні бони.

ДАХО, ф. 4640, оп. 13, спр. 4, арк. 29.