Листопад, 1 (вівторок)

Харків. Протокол засідання РНК УСРР. Визнано незадовільним виконання річного плану хлібозаготівель по Україні. Встановлено остаточний план хлібозаготівель по секторах, областях та культурах у розмірі 282 млн пудів, із них для одноосібних господарств – 36,9 млн, для колгоспів – 224,1 млн, для радгоспів – 21,6 млн, а також стягнення мірчука – 28,8 млн, насіннєвої позики – 8,1 млн пудів. Звернено увагу на відповідальність облвиконкомів та райвиконкомів за цілковите й безперечне виконання хлібозаготівельного плану кожним районом, кожною МТС, колгоспом, радгоспом, сільрадою та одноосібним господарством.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 536–537.

Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про поліпшення матеріально-побутових умов керівних районних працівників». Встановлено загальну кількість «райактиву» – 23900 осіб, що перебували на «спеціальному централізованому постачанні», затверджено норми індивідуального постачання та громадського харчування для керівного складу районів, виділено «дефіцитних товарів поліпшеного асортименту для продажу райактиву» на суму 700 тис. крб., запропоновано «щомісячну звітність закритих розподільників, що обслуговують райактив… за фактично отримані та видані продукти і промтовари». Підкреслено, що «закриті розподільники, їдальні і підсобні господарства є єдиним самостійним господарством, яке належить до системи райспоживспілок». Встановлено зарплату для секретарів райпарткомів, райвиконкомів та райконтролькомісій – 280 крб, для заступників та заввідділами – 260 крб., для секретарів районних комітетів комсомолу – 240 крб, а також норми індивідуального постачання: хліб печений – 800 г на райпрацівника та 400 г на його утриманця; крупа – 2,5 кг на місяць; макарони – 1,5 кг на місяць; риба – 3 кг на місяць; цукор – 2 кг на місяць; консерви – 2 коробки; олія – 2,2 кг; сир – 2,2 кг; кондвироби – 2 кг; папіроси – 250 шт.; мило господарче – 4 бруски, туалетне – 2 бруски.

Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. Київ, 2007. С. 363–364.