Липень, 8 (п’ятниця)

Засідання президії Томашпільського райвиконкому Вінницької області. Ухвалено рішення про розпуск колгоспу ім. Першої партконференції в с. Томашпіль за те, що, незважаючи на надану допомогу тяглом та харчами, знесилені голодом колгоспники не виходили на роботу, а дехто з них повернув усуспільнене майно. Вирішено передати все майно та посіви за-значеного колгоспу до колгоспу «Оборона» с. Томашпіль.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 482-483, 487-489.

Секретно-політичний відділ ОДПУ повідомляв, що в областях УСРР зафіксовано 70 «волинок» у 62 колгоспах 56 районів,

зокрема в Харківській – 25, Вінницькій – 18, Київській – 10, Одеській – 7, Дніпропетровській – 2, Донецькій – 1, АМСРР – 7. У 46 випадках «волинки» супроводжувалися поверненням колгоспниками майна та худоби, в 19 – вилученням продуктів харчування, особливо хліба. Учасники «волинок» вимагали розпуску колгоспів, проголошували антирадянські гасла, погрожували активістам розправою. Систематично не виходило на роботу від 30 до 79 % колгоспників. У деяких «волинках» брало участь 200-300 осіб.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939: Документы и материалы: В 4 т. Москва, 2005. Т. 3. 1930–1934; Кн. 2. 1932–1934. С. 152-153.