Липень, 6 (середа)

Лист Л. Кагановича та В. Молотова до Й. Сталіна. Зважаючи на те, що на III Всеукраїнській конференції мала розгорнутися критика роботи ЦК КП(б)У за спричинення «тяжкого [продовольчого] становища в деяких районах», ставилося питання про те, як подати цю критику в засобах масової інформації, щоб «не дати привід іноземній пресі». Висувалася пропозиція висловити її «в стриманих тонах, без публікації фактів про становище в поганих районах». Висловлювалося прохання до Сталіна повідомити свою думку з цього приводу до Харкова.

Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. Москва, 2001. С. 218-219.

Лист Л. Кагановича та В. Молотова до Й. Сталіна. Повідомляли про обговорення в ЦК КП(б)У проекту резолюції і питання про проведення III Всеукраїнської конференції КП(б)У. Зазначили, що представники з центру вказали на неприпустимість проекту резолюції як такого, що слабо критикував керівництво ЦК КП(б)У щодо села, який не ставив тверді завдання виконання хлібозаготівельного плану і подолання демобілізаційних настроїв у цій справі. Висвітлювалася одностайна позиція членів політбюро ЦК КП(б)У, у тому числі наркома освіти УСРР М. Скрипника, які просили зниження плану, враховуючи недосів зернових – 2,2 млн га і загибель озимих – 0,8 млн га. Підкреслювалося, що представники політбюро ЦК ВКП(б) категорично відхилили перегляд плану, вимагаючи мобілізації партії для боротьби з втратами і збитками хліба. Повідомлялося, що генеральний секретар ЦК КП(б)У С. Косіор у доповіді на конференції, на відміну від заяви на політбюро, захищав позицію обов’язкового виконання плану. Ставилося питання про необхідність записати до резолюції конференції вказівку на незадовільне керівництво ЦК КП(б)У селом за останній час.

Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. Москва, 2001. С. 219.

Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У про план хлібозаготівель по селянському сектору. Визнано правильним і прийнято до безумовного виконання план хлібозаготівель по селянському сектору, встановлений ЦК ВКП(б) в обсязі 356 млн пудів.

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 190–193.

Харків. Резолюція III Всеукраїнської конференції КП(б)У «Про підсумки весняної посівної кампанії, про хлібозаготівельну та збиральну кампанії і завдання організаційно-господарського зміцнення колгоспів». Визначено заходи щодо виконання плану хлібозаготівель по селянському сектору. Вказано на необхідність поліпшення партійного керівництва роботою районних і сільських партійних організацій. Поставлено завдання боротьби з саботажниками хлібозаготівель. Засуджено тогорічну практику зрівняльного розподілу плану хлібозаготівель між районами і колгоспами. Зауважено на необхідності здачі хліба одноосібними господарствами в розмірах не менших, ніж сусідні колгоспи, але без надання одноосібникам нездійсненних завдань. Накреслено заходи збереження врожаю під час збиральної кампанії. Запропоновано поширити практику організації польових бригад, закріпивши за ними певні ділянки і поля та встановивши конкретні завдання щодо збирання врожаю з кожної з них. У разі перевиконання завдань встановлено надбавки на трудодень, а за їх невиконання – штраф. Вказано на неприпустимість затримки грошової оплати колгоспам хліба, зданого державі, та на проведення з цього хліба відрахувань на різні платежі без відома колгоспів. Заборонено застосовувати примусові заходи щодо одноосібників під час збирання врожаю («червоні токи», примусові супряги). Надано вказівку про обов’язкове відведення одноосібникам земельних ділянок під посів озимини не пізніше 15 липня. Зауважено на необхідності дотримання постанови ЦК КП(б)У про заборону вільної торгівлі хлібом до завершення хлібозаготівель.

Голод 1932–1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 194-197.