Липень, 20 (середа)

Москва. Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича та В. Молотова. Висловив пропозицію формування єдиного загальносоюзного плану, а окремого регіонального плану не підтримав, але якщо потрібно, то розпочинати з України, «оскільки це буде ліпше з політичної і всякої іншої точки зору».

Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. Москва, 2001. С. 234.

 

Лист Й. Сталіна до Л. Кагановича про підготовку закону від 7 серпня 1932 р. Запропоновано видати закон, на відміну від інших чинних законів, який би прирівнював за своїм значенням залізничні вантажі, колгоспне майно до майна державного; карав би за розкрадання вказаних категорій майна мінімум десятьма роками ув’язнення, і як виняток – смертною карою; скасовував застосування амністії до злочинців таких «професій». ОДПУ доручалося взяти під суворий контроль агітаторів виходу з колгоспів та їхнє відправлення в концтабори; взяти під суворий нагляд ринки, всіх спекулянтів і перекупників для конфіскації їхнього майна та їхньої відправки в концентраційні табори. Термін проведення операції визначався не пізніше місяця.

Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание: Документы и материалы. 1927–1939: В 5 т. Москва, 2001.  Т. 3. Конец 1930-1933 гг. С. 418-419.

В УСРР скошено 3,9 млн га зернових, або у 2,5 раза менше, ніж минулого року, обмолочено 3 % зернових. У зернорадгоспах скошено 80 тис. га, або 16 %, посівного клину, намолочено близько 20 тис. т зерна, здано державі 2,8 тис. т, або 5 %, червневого плану.

Голод 1932–1933років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. С. 222.

Секретно-політичний відділ ОДПУ повідомляв про те, що на час збиральної і хлібозаготівельної кампаній зафіксовано низькі темпи збиральних робіт, а також факти передчасного збирання і розкрадання колгоспного хліба колгоспниками та фіктивного зменшення валового збору керівниками колгоспів.

Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание: Документы, и материалы. 1927–1939: В 5 т. Москва, 2001. Т. 3. Конец 1930–1933 гг. С. 421.