Липень, 19 (вівторок)

Спецповідомлення начальника Вінницького обласного відділу ДПУ В. Левоцького секретареві Вінницького обкому КП(б)У М. Алексееву про страйк на Гайсинському цегляному заводі внаслідок скорочення пайкового постачання хліба робітникам до 600 г на день.

Голод і голодомор на Поділлі: 1920–1940 рр.: Збірник документів і матеріалів. Вінниця, 2007. С. 321.

Правління Колгоспцентру СРСР і РСФРР ухвалило постанову «Про копання та возовицю цукрових буряків колгоспами». Накреслено заходи проведення копання та возовиці буряків для колгоспів Лівобережжя, Київського і Харківського трестів із 15 жовтня до 10 листопада, Правобережжя, Степового та всіх районів Вінницького трестів – з 20 жовтня до 15 листопада.

«Вісті» ВУЦВК, Харків, 1932, 22 липня.