Липень, 12 (вівторок)

Москва. Постанова уповноваженого комітету заготівель при РПО СРСР по УСРР М. Степанського про план хлібозаготівель з урожаю 1932 р. Встановлено річний план заготівель зернових культур по селянському сектору для України в обсязі 356 млн пудів (5 831 300 т). Визначено річні плани зернових культур по селянському сектору в окремих областях: для Вінницької області – 639 тис. т, Київської – 511 тис. т, Харківської – 1212 тис. т, Дніпропетровської – 1441,5 тис. т, Одеської – 1376 тис. т, Донецької – 583 тис. т, АМСРР – 68,8тис. т. Поза планом хлібозаготівель зернових культур встановлено розміри натуральної позики (насіннєвої та харчової), яку належало повернути колгоспами з урожаю 1932 р.: Вінницької області – 16 200 т, Київської – 31 500 т, Харківської – 22 тис. т, Дніпропетровської – 27,5 тис. т, Одеської – 27 450 т, Донецької – 4,5 тис. т, АМСРР – 2 тис. т. Також затверджено річний план одержання мірчука в розмірі 472 200 т (100 %), зокрема харчових культур – 354 150 т з розподілом по областях: для Вінницької – 80 тис. всіх зернових (60 тис. харчових), Київської – 86 тис. т (64 500 харчових), Харківської – 98 500 т (73 875 харчових), Дніпропетровської – 80 тис. т (60 тис. т харчових), Одеської – 80 тис. т (60 тис. харчових), Донецької – 40 тис. т (30 тис. т харчових), АМСРР – 7700 (5775 т харчових).

Український хліб на експорт: 1932-1933 рр. Київ, 2006. С. 123-127.

Повідомлення газети «Радянське село» про репресивні заходи щодо селян під час хлібозаготівель у с. Капустянець на Харківщині: голова сільради через особисті рахунки накладав на окремих селян підвищені завдання хлібозаготівель, а потім за їх невиконання реквізував у селян зерно та майно.

Колективізація і голод на Україні. 1929–1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 484.