Коли той світанок настане? Проєкти «світлого майбутнього» і «щасливого дитинства» від комуністичних творців Голодомору

Цього тижня побачила світ монографія українських дослідниць

Світлани Маркової та Інни Шугальової 

Коли той світанок настане? Проєкти «світлого майбутнього» і «щасливого дитинства» від комуністичних творців Голодомору
Монографія написана на основі великої джерельної бази, містить комплексну соціально-демографічну та суспільно-політичну характеристику еволюції українського соціуму в першій третині ХХ ст. Особливу увагу приділено формуванню українського парагромадянського селянського суспільства (виникненню елементів громадянського суспільства) у період з кінця ХІХ ст. до його зламу в роки Голодомору 1932–1933 рр. Проаналізовано створення комуністичним режимом «нової людини», соціально-культурні наслідки, руйнування традиційних для України світоглядних та моральних моделей поведінки.
Простежено етапи формування совєцьких міфів «світлого майбутнього», «щасливого дитинства», процеси індоктринації свідомості молоді та дітей, ідейно-ціннісний конфлікт «батьки–діти». Відтворено катастрофічну ситуацію, яка склалася в дитячих будинках та інтернатах УСРР міжвоєнного періоду.
Рецензентами виступили:

доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету, Заслужений діяч науки і техніки України Фeдір Турченко; доктор історичних наук, професор, член Національної спілки письменників України, член НТШ, провідний науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору Дмитрo Білий; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору Андрій Козицький.

 

Розраховано на широке коло читачів: науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України ХХ ст.