Календар 1933 р. (липень-грудень)

1933
No image available
Постанова президії ЦК ВКП(б) про переселення колгоспників в УСРР та з інших областей СРСР. Заплановано переселити з Чернігівської, Київської та...
No image available
Одеська контора «Експортхліб» повідомила, що в порту Одеси зосереджено 68 800 т зернових культур – проса, вівса, ячменю тощо. Український...
No image available
Доповідна записка німецького генерального консула в Харкові К. Вальтера про становище в сільському господарстві УСРР. Зазначив, що в Україні 1933...
No image available
Повідомлення італійського консула в Харкові С. Граденіго. Інформував про «незначне» покращання порівняно з трагічним становищем минулих місяців, але «перші місяці...
No image available
Зінов'євська міськрада Одеської області схвалила рішення Клинцівської сільради про виселення за межі України маломіцного середняка Є. Сігова, який «злісно» не...
No image available
Зведення Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР про переселення колгоспників із Білорусії до Одеської області. Зазначається, що відправлено до 8...
No image available
Протокол засідання Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР. Слухали питання про переселення 4500 господарств колгоспників із Білорусії в Донецьку область....
No image available
Політбюро ЦК ВКП(б) за участю Кагановича, Молотова, Сталіна дозволило Всесоюзному переселенському комітетові додатково переселити з ЦЧО Росії 3 тис. селянських...
No image available
Москва. Лист заступника наркома зовнішньої торгівлі СРСР М. Фрумкіна до уповноваженого Наркомзовнішторгу при уряді УСРР М. Каттеля. Повідомив про те,...
No image available
Повідомлення Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР про переселення в Україну колгоспників з інших територій країни. Зазначено, що державний план...
No image available
Спеціальне донесення представника ОДПУ в ЦЧО С. Дукельського про переселення колгоспників в Україну. Зазначив, що 27 грудня відправлено останній потяг...