Грудень, 9 (субота)

Постанова президії ЦК ВКП(б) про переселення колгоспників в УСРР та з інших областей СРСР. Заплановано переселити з Чернігівської, Київської та Вінницької областей 16 тис. сімей колгоспників до Харківської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, а також 3 тис. господарств колгоспників із ЦЧО в Харківську і 300 єврейських сімей Західної області в Дніпропетровську область.

РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 936. арк. 12-13.

Спецповідомлення секретно-політичного відділу ОДПУ про відправку в Україну потягів із переселенцями. Зазначено, що станом на 25 листопада було відправлено 124 потяги, 8 тис. сімей, 40 651 особу, 5313 коней, 7416 корів, 12 833 голови дрібної худоби.

Советская деревня глазами ВЧК- ОГПУ-НКВД. 1918-1939: Документы и материалы: В 4 т. Москва, 2005. Т. 3. 1930–1934; Кн. 2. 1932–1934. С. 492.