Грудень, 7 (середа)

Шифрограма Й. Сталіна для ЦК КП(б)У щодо арешту директорів радгоспів на Україні із попередженням, що партквиток не врятує їх від арешту, позаяк «ворог з партквитком заслуговує більшого покарання, ніж ворог без партквитка».

РДАСПІ, ф. 558, оп. 11, спр. 179, арк. 71.

Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про фонди антикварних цінностей. Затверджено видачу антикваріату на суму 2,8 млн крб, дозволено торгсину продаж картин сучасних російських художників, виплачуючи власникам 20 % вартості бонами та видаючи одночасно експортні премії «совзнаками», а також надано право прийому на комісію для продажу іноземцям антикварних речей від установ та приватних осіб / РДАСПІ. Ф. 17. Оп. 162. Спр. 14. Арк. 25.

Постанова політбюро ЦК ВКП(б) про відкриття в УСРР 150 додаткових глибинних хлібоприймальних пунктів, щоб весь хліб було вивезено на елеватори та станції «Заготзерна» не пізніше 15 січня 1933 р.

РДАСПІ, ф. 17, оп. 162, спр. 14, арк. 26.