Грудень, 29 (п’ятниця)

Повідомлення Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР про переселення в Україну колгоспників з інших територій країни. Зазначено, що державний план переселення до кінця 1933 р. був виконаний на 104,76 %: переселено 21 856 господарств колгоспників, 117 149 осіб, 14 879 коней, 21 898 корів і 38 705 голів дрібної худоби. З них – до Одеської області з Горьковської області переселено 2120 господарств, 1348 коней, 2062 корів, 2050 голів дрібної худоби та з БСРР – 4630 господарств, 3864 коня, 5295 корів, 10 924 дрібної худоби; до Донецької з Івановської – 3527 господарств, 1619 коней, 3498 корів, 1980 дрібної худоби; до Харківської – 4800 господарств, 2329 коней, 3472 корови, 5644 голів дрібної худоби; до Дніпропетровської із Західної області – 6679 господарств, 5719 коней, 7571 корову, 18 097 голів дрібної худоби.

Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1992. С. 642.