Грудень, 29 (четвер)

Харків. Л. Каганович повернувся з Одеської області. Скликав засідання політбюро ЦК КП(б)У за участю Косіора, Хатаєвича, Балицького, Терехова, Шліхтера. Ухвалено рішення про негайне вивезення колгоспами, які не виконують хлібозаготівельного плану, наявного зерна, у тому числі так званих насіннєвих фондів, застосувати розпродаж майна, позбавлення присадибної землі і будівель та виселення селян, що саботують хлібозаготівлі / Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україні та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – К., 2001. – С. 333.

Харків. Лист секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора до обкомів та райкомів партії. Зобов’язав районний актив вилучити наявне зерно, у тому числі так звані насіннєві фонди, до плану хлібозаготівель, запропонував виконати рішення протягом 5-6 днів, мобілізувати всі види транспорту і тяглової сили – трактори, авто, коней / Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 300301.

Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про поширення на Дніпропетровську область заходів, вчинених щодо Одеської області». Вислати 700 сімей із 20-25 сіл відстаючих хлібозаготівельних районів, К. Карлсону і С. Реденсу організувати висилку на північ 700 осіб «злісних елементів і куркулів» без сімей, скласти список виключених із партії до 50 осіб для негайної висилки і ув’язнення в концтабір / Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 300.

Харків. Постанова політбюро ЦК КП(б)У «Про посилення репресій до одноосібників – злісних нездаванців хліба». Запропоновано Дніпропетровському та Харківському обкомам застосовувати постанову РНК УСРР від 11 листопада 1932 р. про розпродаж всього майна, позбавлення всієї садибної землі та всіх будівель, ужити цей захід проти 1 тис. господарств Харківської та 500 господарств Дніпропетровської області / Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – С. 300.

Чернетки Л. Кагановича на засіданні політбюро ЦК КП(б)У. Занотовано: перша заповідь – зібрати хліб, друга – зібрати насіння; «заспокоїти розбурханого українського селянина»; загострена класова боротьба; переоцінили колгоспи; за темпами хлібозаготівель, відставання від 1931 р. на 150200 млн пудів; «засухи немає, врожай стерпний, якщо не кращий 31 року» / Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україні та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – К., 2001. – С. 339.