Грудень, 28 (четвер)

Москва. Лист заступника наркома зовнішньої торгівлі СРСР М. Фрумкіна до уповноваженого Наркомзовнішторгу при уряді УСРР М. Каттеля. Повідомив про те, що в Україні протягом 1932 р. було «заготовлено» 726 157 собак і 696 603 котів, а за 11 місяців 1933 р. 647 260 собак та 938 027 котів.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6375, арк. 62.