Грудень, 23 (п’ятниця)

Політбюро ЦК ВКП(б) відрядило в Україну Кагановича та Чернова, скасувало постанову ЦК КП(б)У від 18 листопада 1932 р. про створення насіннєвих та натуральних фондів у колгоспах, дозволило колгоспникам та одноосібникам Московської області торгувати хлібом / РДАСПІ. – Ф. 17. – Оп. 3. – Спр. 912. – Арк. 10.

Одеса. Л. Каганович слухав звіти секретарів райкомів партії про результати хлібозаготівель, проінформував обком про відрядження на Україну Кагановича і Постишева, вимагав застосування обшуків, рекомендував брати село в такий «штос», щоб селяни самі «розкрили ями», відтак оголошувати амністію / Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україні та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – К., 2001. – С. 324.

Дніпропетровськ. Телеграма Дніпропетровського обкому. Зобов’язано секретарів РПК, голів РВК, голів колгоспів протягом 5 днів вивезти усі наявні фонди (крім насіннєвих, вивіз яких відбувається за постановою обкому або облвиконкому) колгоспів для виконання державного плану хлібозаготівель / Колективізація і голод на Україні. 1929-1933: Збірник документів і матеріалів. – К., 1992. – С. 570-572.