Грудень, 20 (середа)

Політбюро ЦК ВКП(б) за участю Кагановича, Молотова, Сталіна дозволило Всесоюзному переселенському комітетові додатково переселити з ЦЧО Росії 3 тис. селянських господарств у Харківську область, 300 єврейських господарств Західної області РСФРР до Дніпропетровської області, а також здійснити переселення 16 тис. селянських господарств на території самої України. Доручено Молотову та Осинському відредагувати інформацію про валовий збір зернових та опублікувати в центральних газетах

РДАСПІ, ф. 17, оп. 3, спр. 936, арк. 9.