Грудень, 19 (вівторок)

Протокол засідання Всесоюзного переселенського комітету при РНК СРСР. Слухали питання про переселення 4500 господарств колгоспників із Білорусії в Донецьку область. Зазначено, що план вербування виконано на 101,4 %, а «донецькі організації» отримали премію 8 тис. крб. за опера-тивне «відправлення переселенців».

РДАЕ, ф. 5675, оп. 1, спр. 33, арк. 62-63.